Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 або 2022 року з української мови, математики та одного з вибіркових предметів або результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 році у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019-2021 роках.

Запрошуємо на навчання за сучасною освітньою програмою за кошти ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

"Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"

Спеціальність                 132 Матеріалознавство

Освітня програма            Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів 

Форма навчання            Денна, заочна

Студенти вивчають     

Наукові засади та новітні технології проектування, виробництва та використання консолідованих та дисперсних матеріалів в наностані; застосування нанотехнологій; комп'ютерні інженерні програми (CES Granta Design, ANSYS, Solid Works, PTC Creo 3D та ін.) оптимального вибору матеріалів та технологій їх оброблення, проектування нових матеріалів та виробів з них, розрахунків та прогнозування стійкості матеріалів та конструкцій за різних умов експлуатації.

Вибір та використання дослідницького обладнання та  комп'ютеризованого управління якістю продукції.

Освітньо-професійну програму «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів» першого рівня вищої освіти розроблено під впливом здобутків та поточної роботи наукової школи «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів» започаткованої Григорієм Валентиновичем Самсоновим. Сьогодні роботу наукової школи очолює Академік НАН України Петро Лобода.

Особливістю програми є підготовка бакалаврів, що мають фундаментальні знання для розробки та одержанні матеріалів та виробів з використанням дисперсного стану речовини, у тому числі нанорозмірного, створенні наноструктурованих матеріалів, функціональних металевих, керамічних та металокерамічних матеріалів, конструюванню матеріалів з наперед заданими функціональними властивостями з використанням сучасних інформаційних технологій.

Карєрні  можливості

Випускники можуть працювати на підприємствах, пов'язаних з виробництвом, обробленням та використанням усіх типів матеріалів,  в науково дослідних центрах та інститутах НАН України, закладах з питань експертизи матеріалів, екологічної безпеки та нанобезпеки, а також в організаціях які займаються стандартизацією та сертифікацією продукції  наноматеріалів, покриттів  

 Докладніше про фахівців спеціальності "Матеріалознавство"

 

Калькулятор обчислення конкурсного балу на сайті приймальної комісії

 

УВАГА !!! 

У 2023 році приймаються результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023  та 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)  2020, 2021 років. 

Для вступу на спеціальність 132 Матеріалознавство приймаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти:  (докладніше на сайті приймальної комісії КПІ ім. І.Сікорського)

 


 Етапи вступної кампанії та ключові дати

 Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)
   03 квітня - 03-травня 2023 року

 Національний мультипредметний тест (Основна сесія)
   05 - 23 червня 2023 року

 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
   01 липня 2023 року

 Початок прийому заяв та документів
   19 липня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та/або національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня
   31 липня 2023 року, 18-00
 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
   не пізніше 05 серпня 2023 року
 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
   не пізніше 18-00 02 вересня 2023 року
 Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
   не пізніше 18-00 08 серпня 2023 року
 Терміни зарахування вступників
   
 за державним замовленням
   10 серпня 2023 року
 переведення на вакантні бюджетні місця
   не пізніше 18серпня 2023 року
 за кошти фізичних та юридичних осіб
   не пізніше 30 серпня 2023 року

Інформація приймальної комісії КПІ ім. І.Сікорського

Сайт приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського  

 


 

Інформація для вступників на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста

 Докладніше про фахівців спеціальності за освітньою програмою

 

Переваги Інженерно-фізичного факултету "КПІ ім. Ігоря Сікорського" 

- найвищий рівень професорсько-викладацького складу

- науково-методичне забезпечення навчального процесу за європейськими стандартами

- найкраща лабораторна база

- міжнародні наукові та освітні зв'язки

- тісна співпраця з Національною академією наук України

- якісна довузівська підготовка абітурієнтів

- високий попит суспільства та економіки на фахівців

 

Чим займаються матеріалознавці? Сторінка Цікаве матеріалознавство