Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у IX Міжнародній Самсонівській конференції  «Матеріалознавство тугоплавких сполук» (MSRC-2024), яка відбудеться 27-30 травня 2024 р. в м.Київ, Україна.

У період 19 - 21 лютого 2024 року буде проходити робота експертної групи НАЗЯВО з приводу акредитаційної експертизи ОНП "Матеріалознавсьво" (ID в ЄДБО 53255) за другим (магістерським рівнем вищої освіти.

В розділі "Навчання - Розклад" 
опубліковано графік консультацій з нормоконтролю магістеських дисертацій груп ФН-21мп та ФН-з21мп

В розділі "Навчання - Розклад" 
опубліковано перелік освітніх компонентів, за яким планується здійснювати практичну підготовку у весняному семестрі 2023-24 н.р. в очному режимі

Молоді директори - це приклад успішного життя випускника зі знаннями з матеріалознавства та металургії.