Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Молоді директори - це приклад успішного життя випускника зі знаннями з матеріалознавства та металургії.

На фото (зліва направо):
Андрій Володимирович Рагуля - академік НАН України (Матеріалознавство, наноматеріали), д. т. н., проф., заступник директора з наукової роботи ІПМ ім. І. М. Францевича НАН України;
Олег Васильович Савчук - генеральний директор Білоцерківського заводу "ТРІБО", магістр з матеріалознавства, випускник освітньої програми "Нанотехнології так комп'ютерний дизайн матеріалів" 2017 року;
Петро Іванович Лобода - академік НАН України (Матеріалознавство тугоплавких сполук), д. т. н., проф., науковий керівник НН ІМЗ ім. Є.О. Патона;
Ярослав Богданович Головенько - директор ТОВ "3Д МЕТАЛ ТЕХ", PhD, випускник освітньої програми "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2015 року;
під час урочистостей з нагоди 125-річчя від заснування Київського політехнічного інституту.