Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

На сьогоднішній день кафедра ВТМ та ПМ активно співробітничає з 19 зарубіжними науковими та навчальними закладами. В рамках цього співробітництва щорічно здійснюється до 15 закордонних відряджень співробітників та студентів кафедри.

Щорічно кафедру відвідує близько 100 вчених з зарубіжних країн: Німеччини, Франції, США, Росії, Білорусі, Туреччини, Сербії, Індії, Алжиру, Бельгії, Великобританії, Словаччини та ін.

Кафедра бере активну участь у поданні міжнародних наукових та освітніх проектів. Так у 2015 році разом з Католицьким університетом м. Льовен було подано і виграно проект по академічній мобільності в рамках програми Erasmus+ KA1, а з Університетом Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина) було подано освітній проект по програмі DAAD, а також науковий проект по програмі «Volkswagenstiftung».

Кафедра бере участь у роботі міжнародного освітнього проекту по програмі TEMPUS «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR  (MMATENG).

Кафедра приймає активну участь у організації міжнародних конференцій:

1. Міжнародна конференція «HighMatTech», Київ, НТУУ „КПІ” (1 раз на 2 роки).

2. Міжнародна Самсонівська конференція “Матеріалознавство тугоплавких сполук” Київ, НТУУ „КПІ” (1 раз на 2 роки).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» Київ, НТУУ „КПІ” (1 раз на рік).

Співробітники кафедри активно публікують свої досягнення у фахових закордонних журналах, які входять до наукометричних баз даних (щорічно виходить до 10 статей), а також роблять доповіді на зарубіжних міжнародних конференціях. У 2015 р. Богомол Ю.І. та Солодкий Є.В. зробили усні доповіді на конференціях, що проходили у Кракові (Польща) і Кіото (Японія).

Кафедра виконує роботу в рамках спільного українсько-німецького факультету. У 2015-16 навчальному році в магістратурі в Університеті Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина) навчалися 3 студенти 6-го курсу.

 

Nike