Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Каталоги вибіркових дисциплін (Ф-каталоги) на 2024-2025 навчальний рік


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою "Наноматеріали та комп'ютерний дизайн матеріалів" (вступ 2021 та 2022 р.р.)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою "Наноматеріали та комп'ютерний дизайн матеріалів" (прискорена форма навчання, вступ 2023 р.)


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою "Наноматеріали та комп'ютерний дизайн матеріалів" (вступ 2024 р.)


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою "Матеріалознавство" (вступ 2023 року) 

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою "Матеріалознавство" (вступ 2024 року) 


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою "Матеріалознавство" (вступ 2023 року) 

Каталоги вибіркових досциплін (Ф - каталоги) на 2023 -2024 навчальний рік


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою "Наноматеріали та комп'ютерний дизайн матеріалів" (вступ 2023 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою "Матеріалознавство" (вступ 2023 року)


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою "Наноматеріали та комп'ютерний дизайн матеріалів" (вступ 2020 та 2021 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою "Наноматеріали та комп'ютерний дизайн матеріалів" (прискорена форма, вступ 2022 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою "Матеріалознавство" (вступ 2022 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою "Матеріалознавство" (вступ 2022 року)

 


 

Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку інженерних та наукових кадрів освітніх рівнів бакалавр, магістр за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами за спеціальностями:


Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 132. Матеріалознавство

Освітньо-професійна програма першого рівня (бакалавр) "Нанотехнології  та комп'ютерний дизайн матеріалів"

Короткий опис

Опис Освітньо-професійної програми


Освітньо-професійна програма другого рівня (магістр) "Нанотехнології  та комп'ютерний дизайн матеріалів"

Опис Освітньо-професійної програми 


Освітньо-наукова програма другого рівня (магістр) "Матеріалознавство"

Опис Освітньо-наукової програми 


Освітньо-наукова програма третього рівня (доктор філософії) "Матеріалознавство"

Опис Освітньо-наукової програми Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 136. Металургія

Освітньо-наукова програма:третього рівня (доктор філософії) "Металургія" 

Опис Освітньо-наукової програми