Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

26 лютого 2021 року

Для формування індивідуального освітнього треку, студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів мають обрати дисципліни циклу вибіркових дисциплін.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін і їх розподіл за семестрами [pdf]

Каталог вибіркових дисциплін з описами [pdf] 

Запрошуємо взяти активну участь у виборі дисциплін засобами системи "Електронний кампус" з 01 по 12 березня 2021 року

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за ОП «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів»

Освітні копоненти за РНП

Назви вибіркових дисциплін

 Освітня компонента 1 Електронно-зондові методи аналізу речовин та матеріалів
  Мікроскопія і адсорбційний аналіз наносистем
   
 Освітня компонента 2 Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів
  Дифракційні методи дослідження наноматеріалів (Рентгенівський аналіз наноматеріалів)
   
  Освітня компонента 3 Надтверді матеріали та тверді сплави 
  Порошкові та композиційні матеріали для медицини 
   
  Освітня компонента 4 Фізика і хімія наносистем 
  Дисперсні системи і поверхневі явища (Фізика і хімія дисперсних систем) 
   
  Освітня компонента 5 Теорія і технологія нанопокриттів 
  Фрактодіагностика руйнування матеріалів 

 

Список вибіркових навчальних дисциплін з описами для магістерського рівня вищої освіти [pdf]


Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку інженерних та наукових кадрів освітніх рівнів бакалавр, магістр за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами за спеціальностями:


Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 132. Матеріалознавство

Освітня програма:

"Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"  - бакалавр, магістр, доктор філософії

з вибірковим блоком дисциплін:
"Матеріалознавство композитів та покриттів" - бакалавр, магістр


Спеціальність: 136. Металургія

Освітня програма:: 

"Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" - бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Освітні програми

 

 

Сторінка знаходиться у стані розробки

Студентським групам   Викладачам
     
     

ФН - 01

  Биба Є.Г.

ФН - п01

  Білик І.І.

ФН - 91

   Бірюкович Л.О.

ФН - п91

   Богомол Ю.І.

ФН - 81

   Васильєв О.Д.

ФК - 81 

   Головенько Я.

ФП-п81 

   Зауличний Я.В.

 ФН - 71 

   Ківенко І.Г.

ФК - 71  

  Лобода П.І.

 ФН-01мп

   Мазур В.І.

 

   Мініцький А.В.

 

   Рагуля А.В.

 

   Романенко Ю.М.

 

   Руденький С.О.

 

   Солодкий Є.В.

  

   Степанов О.В.

 

   Степанчук А.М.

 

   Троснікова І.Ю.

 

   Туркевич В.З.

  

   Юркова О.І.