Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку інженерних та наукових кадрів освітніх рівнів бакалавр, магістр за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами за спеціальностями:


Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 132. Матеріалознавство

Освітньо-професійна програма першого рівня (бакалавр) "Нанотехнології  та комп'ютерний дизайн матеріалів"

Короткий опис

Опис Освітньо-професійної програми


Освітньо-професійна програма другого рівня (магістр) "Нанотехнології  та комп'ютерний дизайн матеріалів"

Опис Освітньо-професійної програми 


Освітньо-наукова програма другого рівня (магістр) "Матеріалознавство"

Опис Освітньо-наукової програми 


Освітньо-наукова програма третього рівня (доктор філософії) "Матеріалознавство"

Опис Освітньо-наукової програми Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 136. Металургія

Освітньо-наукова програма:третього рівня (доктор філософії) "Металургія" 

Опис Освітньо-наукової програми