Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Актуальні розклади занять, екзаменаційних сесій, лабораторно-залікових сесій заочної форми навчання, консультацій, захистів


Перелік освітніх компонентів, за якими планується здійснювати практичну підготовку у весняному семестрі 2023-24 н.р. в очному режимі[pdf]


 Графік консультацій здобувачів вищої освіти
щодо нормоконтролю оформлення магістерських дисертацій
 (ФН-21 мп, січень 2024 р.)Графік захисту дипломних робіт (проектів) бакалаврів (червень 2021)

Групи: ФН-71, ФК-71, ФП-п81, ФК-зп81,ФК-з71

14 червня 2021 року, 14:15, платвформа google meet

15 червня 2021 року, 14:15, платвформа google meet

16 червня 2021 року, 14:15, платвформа google meet

17 червня 2021 року, 14:15, платвформа google meet

18 червня 2021 року, 14:15, платвформа google meet, гр. ФК-зп81, ФП-п81

22 червня 2021 року, 14:15, платвформа google meet, резервний день


Графік захисту магістерських дисертацій (травень 2021)

17 травня 2021 року, 14:15, платформа google meet

18 травня 2021 року, 14:15, платформа google meet (резервний день)


Розклад нормоконтролю випускних робіт бакалавра (червень 2019)

Розклад захистів випускних робіт бакалавра (червень 2019 р.)


Денна форма навчання

1-курс

ФН-81    ФК-81   ФП-81

2-курс

ФН-71    ФК-71

3 курс

 ФН-61

4 курс

 ФК-51

5(1 курс магістерської підготовки) курс

ФН-81мн    ФК-81мн

ФН-81мп    ФК-81мп    ФП-81мп

 

Офіційний сайт з розкладом НТУУ "КПІ": http://rozklad.kpi.ua


Заочна форма навчання

Витяг з графіку навчального процесу на 2018-19 навчальний рік


Графік нормоконтролю дипломних робіт та проектів студентів ОР магістр за освітньо-професійною програмою (гр. ФК-71мп, ФН-71мп, ФК-з71мп)

Графік захисту магістерських дисертацій за освітньо-професійною програмою (гр. ФК-71мп, ФН-71мп, ФК-з71мп)