Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

За час навчання студенти проходять такі види практики:


ОКР Бакалавр

Виробнича практика 3 тижні - Силабус виробничої практики

Переддипломна практика 6 тижнів - Силабус переддипломної практики


 

Рівень вищої освіти Магістр

За освітньо-науковою програмою

Науково-дослідна практика 4 тижні - Програма практики [pdf]

 

За освітньо-професійною програмою

Практика 8 тижнів - Силабус практики 


 Бази практики:

1. Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України  http://www.materials.kiev.ua/

2. Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України  http://www.ism.kiev.ua/

3. Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України   http://www.imp.kiev.ua/

4. Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України  http://paton.kiev.ua/

5. ДП "Завод порошкової металургії" м. Бровари  http://pmplant.com/

6. ТОВ "Білоцерківський завод "Трібо""  http://tribo.ua/ua

7. ДНВП "АЛКОН-Твердосплав"  http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=14

8. ДП "Антонов" http://www.antonov.com/

9. ДП "Київський бронетанковий завод"