Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

На сторінці Вступ на програму магістра розміщено програми вступних іспитів на освітньо-наукову програму "Матеріалознавство" та освітньо-професійну програму "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"

 

На сторінці Вступ до аспірантури розміщено програми вступного інспиту та додаткового іспиту для вступу в аспірантуру за спеціальністю 132 "Матеріалознавство"

Новий навчальний посібник до виконання магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою одержа гриф "Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського"

12 лютого проводиться день відкритих дверей КПІАбітFest у змішаному та незвичному форматі - КПІАбітTalks

У розділі Навчання опубліковано каталоги вибіркових дисциплін (Ф-каталоги) на 2022-23 навчальний рік

 

На засіданні Вченої Ради КПІ ім.І.Сікорського 13 грудня 2021 року прийнято рішення про видання підручника Бірюкович Л.О. та Богомола Ю.І. "Crystal Chemistry of Refractory Compоunds" з грифом "Затверджено Вченою Радою КПІ ім.Ігоря Сікорського як підручник для здобувачів ступеня баклавра за спеціальністю "Матеріалознавство"".