Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Запрошуємо на навчання за сучасною освітньою програмою за кошти ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

"Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"

Спеціальність                 132 Матеріалознавство

Освітня програма            Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів 

Форма навчання            Денна, заочна

Студенти вивчають     

Наукові засади та новітні технології проектування, виробництва та використання консолідованих та дисперсних матеріалів в наностані; застосування нанотехнологій; комп'ютерні інженерні програми (CES Granta Design, ANSYS, Solid Works, PTC Creo 3D та ін.) оптимального вибору матеріалів та технологій їх оброблення, проектування нових матеріалів та виробів з них, розрахунків та прогнозування стійкості матеріалів та конструкцій за різних умов експлуатації.

Вибір та використання дослідницького обладнання та  комп'ютеризованого управління якістю продукції.

Освітньо-професійну програму «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів» першого рівня вищої освіти розроблено під впливом здобутків та поточної роботи наукової школи «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів» започаткованої Григорієм Валентиновичем Самсоновим. Сьогодні роботу наукової школи очолює Академік НАН України Петро Лобода.

Особливістю програми є підготовка бакалаврів, що мають фундаментальні знання для розробки та одержанні матеріалів та виробів з використанням дисперсного стану речовини, у тому числі нанорозмірного, створенні наноструктурованих матеріалів, функціональних металевих, керамічних та металокерамічних матеріалів, конструюванню матеріалів з наперед заданими функціональними властивостями з використанням сучасних інформаційних технологій.

Карєрні  можливості

Випускники можуть працювати на підприємствах, пов'язаних з виробництвом, обробленням та використанням усіх типів матеріалів,  в науково дослідних центрах та інститутах НАН України, закладах з питань експертизи матеріалів, екологічної безпеки та нанобезпеки, а також в організаціях які займаються стандартизацією та сертифікацією продукції  наноматеріалів, покриттів  

 Докладніше про фахівців спеціальності "Матеріалознавство"

 

 

УВАГА !!! 

 


 Етапи вступної кампанії та ключові дати

 Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)
   

 Національний мультипредметний тест (Основна сесія)
 

 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
   

 Початок прийому заяв та документів
   
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та/або національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня
   
 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
   
 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
   
 Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
   
 Терміни зарахування вступників
   
 за державним замовленням
   
 переведення на вакантні бюджетні місця
 
 за кошти фізичних та юридичних осіб
   

Інформація приймальної комісії КПІ ім. І.Сікорського

Сайт приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського  

 


 

 

Переваги навчання в Інституті матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона" 

- найвищий рівень професорсько-викладацького складу

- науково-методичне забезпечення навчального процесу за європейськими стандартами

- найкраща лабораторна база

- міжнародні наукові та освітні зв'язки

- тісна співпраця з Національною академією наук України

- якісна довузівська підготовка абітурієнтів

- високий попит суспільства та економіки на фахівців

 

Чим займаються матеріалознавці? Сторінка Цікаве матеріалознавство