Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Розділ інформації вступникам до магістратури на сайті НН ІМЗ ім. Є.О.Патона


Розділ інформації вступникам до магістратури на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Уся актуальна офіційна інформація - правила прийому, умови вступу, календар подій, обсяги прийому розміщена саме на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра Високотемпературних маетріалів та порошкової металургії КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку магістрів за двома освітніми програмами:

- Освітньо-наукова  програма "Матеріалознавство" спеціальності 132 Матеріалознавство за денною формами навчання. 

Текст програми [pdf]

Студенти вивчають     

Наукові засади та новітні технології проектування, виробництва та використання консолідованих та дисперсних матеріалів в наностані; застосування нанотехнологій; комп'ютерні інженерні програми (CES Granta Design, ANSYS, Thermo Calc та ін.) оптимального вибору матеріалів та технологій їх оброблення, проектування нових матеріалів та виробів з них, розрахунків та прогнозування стійкості матеріалів та конструкцій за різних умов експлуатації.

Студенти одержують поглиблені знання фундаментальних основ матеріалознавства, термодинаміки, кінетики процесів, основ нанотехнологій

Вибір та використання дослідницького обладнання та  комп'ютеризованого управління якістю продукції.

Освітньо-професійну програму «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів» другого рівня вищої освіти розроблено під впливом здобутків та поточної роботи наукової школи «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів» започаткованої Григорієм Валентиновичем Самсоновим. Сьогодні роботу наукової школи очолює Академік НАН України Петро Лобода.

Особливістю програми є підготовка бакалаврів, що мають фундаментальні знання для розробки та одержанні матеріалів та виробів з використанням дисперсного стану речовини, у тому числі нанорозмірного, створенні наноструктурованих матеріалів, функціональних металевих, керамічних та металокерамічних матеріалів, конструюванню матеріалів з наперед заданими функціональними властивостями з використанням сучасних інформаційних технологій.


Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"  у 2022 році пройшла акредитацію Національним агентством забезпечення якості вищої освіти

- Освітньо-професійна програма "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн мматеріалів" спеціальності 132 Матеріалознавство за денною та заочною формами навчання. 

Текст програми [pdf]

Студенти вивчають     

Наукові засади та новітні технології проектування, виробництва та використання консолідованих та дисперсних матеріалів в наностані; застосування нанотехнологій; комп'ютерні інженерні програми (CES Granta Design, ANSYS, Thermo Calc та ін.) оптимального вибору матеріалів та технологій їх оброблення, проектування нових матеріалів та виробів з них, розрахунків та прогнозування стійкості матеріалів та конструкцій за різних умов експлуатації.

Вибір та використання дослідницького обладнання та  комп'ютеризованого управління якістю продукції.

Освітньо-професійну програму «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів» другого рівня вищої освіти розроблено під впливом здобутків та поточної роботи наукової школи «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів» започаткованої Григорієм Валентиновичем Самсоновим. Сьогодні роботу наукової школи очолює Академік НАН України Петро Лобода.

Особливістю програми є підготовка бакалаврів, що мають фундаментальні знання для розробки та одержанні матеріалів та виробів з використанням дисперсного стану речовини, у тому числі нанорозмірного, створенні наноструктурованих матеріалів, функціональних металевих, керамічних та металокерамічних матеріалів, конструюванню матеріалів з наперед заданими функціональними властивостями з використанням сучасних інформаційних технологій.


Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"  у 2022 році пройшла акредитацію Національним агентством забезпечення якості вищої освіти - сертифікат про акредитацію № 5506 від 07.07.2023 р.

Випускники магістратури мають широкий вибір подальшого застосування одержаної освіти

  • Робота на інженерних та наукових посадах на підприємствах та в науково-дослідних закладах України
  • Вступ до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, інститутів НАН України, інших закладів вищої освіти України
  • Продовження навчання за програмою піідготовки доктора філлософії в університетах та наукових центрах Європи та світу.

Значний попит на наших випускників протягом багатьох років існує з боку:

Науково-дослідних інститутів Національної академії наук:

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

нститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Інститут металофізики ім. Курдюмова НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Науковоємних підприємств та фірм:

ДП Антонов

ДХК Артем

КНВО "Форт"

Трібо 

 3D MetalTech та багатьох інших

Запрошуємо на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки магістрів "Матеріалознавство" та освітньо-професійною програмою підготовки магістрів "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"