Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Розділ інформації вступникам до аспірантури на сайті відділу аспірантури та доктарантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Уся актуальна офіційна інформація - правила прийому, умови вступу, календар подій, обсяги прийому розміщена саме на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського


Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку фахівців освітньо-наукового рівня доктор філософії (PhD) за наступними освітніми програмами:

 • Освітньо-наукова програма третього рівня "Матеріалознавство" спеціальності 132 Матеріалознавство
 • Освітньо-наукова програма третього рівня "Металургія" спеціальності 136 Металургія 

за денною, вечірньою та заочною формами  навчання

 

ОНП "Матеріалознавство" (<ahref="https://osvita.kpi.ua/132_ONPD_MZ">Текст програми [pdf]) орієнтована на підготовку висококваліфікованих, інтегрованих у європейський та світовий науковоосвітній простір професіоналів, здатних вирішувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері матеріалознавства, володіють методологією наукової та педагогічної діяльності, здатні ініціювати і здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020- 2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. 

Оснвний фокус освітньої програми: Явища та процеси, пов’язані з формуванням структури та властивостей неорганічних та органічних матеріалів, виготовленням, обробкою, експлуатацією, випробуванням, утилізацією та атестацією матеріалів та виробів з них.

ОНП "Матеріалознавство" пройшла акредитацію Національним агентством забезпечення якості вищої освіти в 2021 р. 

з визначенням "ЗРАЗКОВА" - сертифікат про акредитацію  № 5437 від 06.07.2023 р.

 

 ОНП "Металургія"  (Текст програми [pdf]). Основний фокус програми: Спеціальна освіта, орієнтована на науково-дослідну роботу у галузі металургії що пов’язано з фізико-хімічними процесами та явищами, формуванням заданої структури та властивостей металургійної продукції.

Інтегральна компетентність: Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у сфері металургії при здійсненні професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

ОНП "Металургія" пройшла акредитацію Національним агентством забезпечення якості вищої освіти в 2023 р. 

- сертифікат про акредитацію  № 5047 від 20.06.2023 р.


Запрошуємо до вступу в аспірантуру

Ми пропонуємо:

 • актуальну тематику наукової роботи, за якою проводяться науково-дослідні роботи на національному або міжнародному рівні;
 • висококваліфікованих керівників і викладачів, у тому числі, з науково-дослідних інститутів НАН України;
 • доступ до новітнього технологічного і дослідницького обладнання;
 • можливості стажування у провідних університетах та наукових центрах Європи та світу.

Основні наукові напрямки на кафедрі ВТМ та ПМ:

 1. Матеріалознавство тугоплавких сполук, теорія і практика одержання чистих високотемпературних керамічних і металокерамічних матеріалів поліфункціонального застосування (керівник - Академік НАН України Лобода П.І.);
 2. Швидкісні методи компактування металевих, металокерамічних і керамічних матеріалів (керівник - Академік НАН України Лобода П.І.);
 3. Отримання та дослідження властивостей композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук, виробів та покриттів з них (керівник - професор Степанчук А.М.);
 4. Фазові рівноваги і фазові перетворення в термодинамічних системах з мікрогетерогенною рідкою фазою (керівник - професор Мазур В.І.);
 5. Вивчення закономірностей впливу високого тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури на формування структури, фазового складу та комплексу механічних властивостей кристалічних та квазікристалічних металевих матеріалів, зокрема, багатокомпонентних високоентропійних сплавів та композиційних квазікристалічних сплавів на основі алюмінію (керівник - пофесор Юркова О.І.);
 6. Створення фізико-хімічних основ одержання монокристалічних, полікристалічних та спрямовано армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук (керівник - професор Богомол Ю.І.);
 7. Дослідження механізмів ущільнення порошкових матеріалів (керівник - професор Мініцький А.В.)

Програми вступних іспитів до аспірантури 2024 :[pdf]

Програма вступного іспиту за ОНП Матеріалознавство 2024

Програма додаткового вступного іспиту за ОНП Матеріалознавство 2024

 

Програма вступного іспиту за ОНП Металургія 2024

Програма додаткового вступного іспиту за ОНП Металургія 2024


Докладна інформація

на сайті НН ІМЗ ім.Є.О.Патона: http://imz.kpi.ua/uk/vstup/aspirantura.html

на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського  http://kpi.ua/phd


 Сторінка: Аспіранти кафедри