Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи. Основи програмування в середовищі TurboPascal (FreePascal) та VBA

Nike Air Jordan size

[Текст]: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. спец. «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» / Уклад.: О.В.Степанов, Ю.І.Богомол - К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Ч.1. – 72 с.

Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол № 4 від 18.12.208 р.)

 

 

Зміст

Вступ

Лабораторна робота № 1  Знайомство з інтегрованими середовищами розробки програм TurboPascal (FreePascal) та VBA. [PDF] - 322 kB
Додаток для Python [PDF] - 334 kB

Лабораторна робота № 2  Структура Pascal та VBA програм. Ввід-вивід даних. Лінійні обчислення математичних формул.[PDF] - 289 kB
Додаток для Python [PDF] - 706 kB

Лабораторна робота № 3  Типи даних. Сумісність та перетворення типів.[PDF] - 223 kB
Завдання [PDF] - 330 kB
Додаток для Python
[PDF] - 157 kB

Лабораторна робота № 4  Регулярні типи даних. Використання циклів.[PDF] - 226 kB
Додаток для Python [PDF] - 187 kB

Лабораторна робота № 5  Умовний оператор. Розгалуження програми. Операції над змінними типу Boolean.[PDF] - 207 kB

Лабораторна робота № 6  Процедури та функції користувача.[PDF] - 182 kB

Лабораторна робота № 7  Розробка програми для побудови графіка функції.[PDF] - 165 kB

Додатки для самоконтролю [PDF] - 128 kB

Селектор завдань розрахункової роботи

Список задач розрахункової роботи