Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Освітній процес, на усіх освітніх рівнях, проводиться за наступними освітніми програмами:

Спеціальність 132 - Матеріалознавство

Освітня програма:

Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
з блоком вибіркових дисциплін "Авіаційне матеріалознавство"

Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
з блоком вибіркових дисциплін "Матеріалознавство композитів і покриттів"

 

Спеціальність 136 - Металургія

Освітня програма:

Комп'ютеризовані технології порошкової металургії