Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Спеціальність                 132 Матеріалознавство

Освітня програма           Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів 

Спеціалізація:                    Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів з блоком вибіркових дисциплін "Матеріалознавство композитів і покриттів"        

Форма навчання            Денна, заочна

Студенти вивчають     

Сучасні процеси та технології виготовлення та застосування композиційних, порошкових матеріалів та покриттів в різних галузях промисловості, а також  математичні моделі, комп’ютерні програми для визначення оптимального якісного та кількісного складу вихідних матеріалів та  умови виготовлення виробів з них з наперед заданими властивостями.

Вибір  технологічного та дослідницького обладнання та його налагодження, визначення   методів   та проведення контролю якості  матеріалів та виробів з них, встановлення  відповідності їх характеристик  діючим стандартам.

Карєрні  можливості

Випускники можуть працювати в науково дослідних та проектних організаціях, підприємствах, які займаються створенням, удосконаленням, виготовленням нових та існуючих матеріалів та конструкцій, а також в організаціях які займаються стандартизацією та сертифікацією продукції композиційних та порошкових матеріалів, покриттів.  

Докладніше про фахівців-матеріалознавців