Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку інженерних та наукових кадрів освітніх рівнів бакалавр, магістр за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами за спеціальностями та спеціалізаціями:


Перелік 2015 року


Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 132. Матеріалознавство

Спеціалізація (освітня програма):

"Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"  - бакалавр, магістр

з вибірковим блоком дисциплін:
"Матеріалознавство композитів та покриттів" - бакалавр, магістр


Спеціальність: 136. Металургія

Спеціалізація (освітня програма): 

"Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" - бакалавр, магістр

Adidas Yeezy

Дочірні категорії