Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Для формування індивідуального освітнього треку студенти вступу 2021 року, що навчаються за ОНП (ОПП) магістра мають обрати вибіркові освітні компоненти.

26 лютого 2021 року

Для формування індивідуального освітнього треку, студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів мають обрати дисципліни циклу вибіркових дисциплін.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін і їх розподіл за семестрами [pdf]

Каталог вибіркових дисциплін з описами [pdf] 

Запрошуємо взяти активну участь у виборі дисциплін засобами системи "Електронний кампус" з 01 по 12 березня 2021 року

 

Сторінка знаходиться у стані розробки

Студентським групам   Викладачам
     
     

ФН - 01

  Биба Є.Г.

ФН - п01

  Білик І.І.

ФН - 91

   Бірюкович Л.О.

ФН - п91

   Богомол Ю.І.

ФН - 81

   Васильєв О.Д.

ФК - 81 

   Головенько Я.

ФП-п81 

   Зауличний Я.В.

 ФН - 71 

   Ківенко І.Г.

ФК - 71  

  Лобода П.І.

 ФН-01мп

   Мазур В.І.

 

   Мініцький А.В.

 

   Рагуля А.В.

 

   Романенко Ю.М.

 

   Руденький С.О.

 

   Солодкий Є.В.

  

   Степанов О.В.

 

   Степанчук А.М.

 

   Троснікова І.Ю.

 

   Туркевич В.З.

  

   Юркова О.І.

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за ОП «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів»

Освітні копоненти за РНП

Назви вибіркових дисциплін

 Освітня компонента 1 Електронно-зондові методи аналізу речовин та матеріалів
  Мікроскопія і адсорбційний аналіз наносистем
   
 Освітня компонента 2 Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів
  Дифракційні методи дослідження наноматеріалів (Рентгенівський аналіз наноматеріалів)
   
  Освітня компонента 3 Надтверді матеріали та тверді сплави 
  Порошкові та композиційні матеріали для медицини 
   
  Освітня компонента 4 Фізика і хімія наносистем 
  Дисперсні системи і поверхневі явища (Фізика і хімія дисперсних систем) 
   
  Освітня компонента 5 Теорія і технологія нанопокриттів 
  Фрактодіагностика руйнування матеріалів 

 

Список вибіркових навчальних дисциплін з описами для магістерського рівня вищої освіти [pdf]


Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку інженерних та наукових кадрів освітніх рівнів бакалавр, магістр за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами за спеціальностями:


Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 132. Матеріалознавство

Освітня програма:

"Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"  - бакалавр, магістр, доктор філософії

з вибірковим блоком дисциплін:
"Матеріалознавство композитів та покриттів" - бакалавр, магістр


Спеціальність: 136. Металургія

Освітня програма:: 

"Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" - бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Освітні програми