Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку інженерних та наукових кадрів освітніх рівнів бакалвр, спеціаліст, магістр за напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями:

Перелік 2010 року

Напрям підготовки: 6.050403 "Інженерне матеріалознавство"            бакалавр
Спеціальність: 7(8).05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття".      спеціаліст, магістр.
Спеціалізації:   "Дисперсні та консолідовані наноматеріали та нанотехнології"
"Порошкова металургія"

Перелік 2015 року

Галузь знань: 13. Механічна інженерія
Спеціальність: 132. Матеріалознавство
Спеціалізації:
"Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" бакалавр, магістр
"Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"   бакалавр, магістр
Спеціальність: 136. Металургія
Спеціалізація:  "Порошкова металургія"          бакалавр, магістр

Дочірні категорії