Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Кафедра ВТМ та ПМ проводить підготовку інженерних та наукових кадрів освітніх рівнів бакалвр, спеціаліст, магістр за напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями:

Перелік 2010 року

Напрям підготовки: 6.050403 "Інженерне матеріалознавство"            бакалавр
Спеціальність: 7(8).05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття".      спеціаліст, магістр.
Спеціалізації:   "Дисперсні та консолідовані наноматеріали та нанотехнології"
"Порошкова металургія"

Перелік 2015 року

Галузь знань: 13. Механічна інженерія
Спеціальність: 132. Матеріалознавство
Спеціалізації:
"Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" бакалавр, магістр
"Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів"   бакалавр, магістр
Спеціальність: 136. Металургія
Спеціалізація:  "Порошкова металургія"          бакалавр, магістр

Дочірні категорії


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men