Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Актуальні розклади занять, екзаменаційних сесій, лабораторно-залікових сесій заочної форми навчання, консультацій, захистів


Графік нормоконтролю дипломних робіт та проектів студентів ОР магістр за освітньо-професійною програмою (гр. ФК-71мп, ФН-71мп, ФК-з71мп)

Графік захисту магістерських дисертацій за освітньо-професійною програмою (гр. ФК-71мп, ФН-71мп, ФК-з71мп)


Графік захисту курсових науково-дослідних робіт (гр. ФК-71мн, ФК-71мп, ФН-71мн, ФН-71мп)


Графік захисту дипломних робіт та проектів усіх рівнів та форм навчання (травень - червень 2018)

Магістри (денна форма)

Бакалаври (денна та заочна форма навчання) 


Графік нормоконтролю дипломних робіт ОКР бакалавр (червень 2018)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання 


Графік захисту дипломних робіт ОКР Спеціаліст ( гр. ФК-61с, ФН-61с, ФК-з61с)

Теми дипломних робіт (дена форма навчання) [pdf]

Теми дипломних робіт (заочна форма навчання) [pdf]

 


Графік перносів аудиторних занять з 02-04 січня 2018 р.

 

Графік проведення нормоконтролю дипломних проектів та робіт ОКР Спеціаліст (гр. ФК-61с, ФН-61с, ФК-з61с)
Грудень 2017 р.


Графіки захистів кваліфікаційних робіт випускниками 2017 року ( з 12 червня по 23 червня) 

Графік захисту дипломних робіт рівня бакалавр денної форми навчання (ФК-31, ФК-32)

Графік захисту дипломних робіт рівня бакалавр заочної форми навчання (ФК-з31)

Графік захисту магістерських дисертацій денної форми навчання (ФК-31, ФК-32)


Графік нормоконтролю дипломних проектів та робіт ОКР Спеціаліст (гр. ФК-51, ФК-з51) 

Графік захисту дипломних робіт ОКР Спеціаліст (гр. ФК-51с, ФК-з51с)


 

Денна форма навчання

Офіційний сайт з розкладом НТУУ "КПІ": http://rozklad.kpi.ua


 


Розклад занять 1-3 курс, весняний семестр 2015-16 навчального року

Розклад занять 4-5 курс, весняний семестр 2015-16 навчального року


 


Заочна форма навчання

!! За змінами в розкладах слідкуйте на стендах деканату ІФФ !!

 

 


Розклад міжсеместрових занять 3 курс 2-й семестр 2015-16 н.р.

Розклад міжсеместрових занять 4 курс 2-й семестр 2015-16 н.р.


 


Архів


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men