Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Освітні програми підготовки


Описи освітніх програм 2021 - 2022 навч. рік


Проекти 2020 року

Освітньо-наукова програма доктора філософії "Матеріалознавство" / "Material Science and Engineering" (для обговорення)

Освітньо-наукова програма доктора філософії "Металургія" / "Metallurgy" (для обговорення)

 

Освітньо-наукова програма магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"

Освітньо-професійна програма магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"

Освітньо-професійна програма бакалавра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"


Навчальні плани 2020 року

Навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року (денна форма)

Англомовна версія: Curriculum - Bachalor "Naotechnologies and Computer-aided Materials Design" 2020

Навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року (заочна форма)

Перехідний навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року ( 2019 рік вступу, денна форма)

Перехідний навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року ( 2019 рік вступу, заочна форма)

Інтегроваий навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року (денна форма)

Інтегроваий навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року (заочна форма)

Навчальний план підготовки магістрів за ОНП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року (денна форма)

Англомовна версія: Curriculum - Master of Material Science "Naotechnologies and Computer-aided Materials Design" 2020 Study duration 1 year 9 months

Навчальний план підготовки магістрів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року (денна форма)

Англомовна версія: Curriculum - Master of Material Science "Naotechnologies and Computer-aided Materials Design" 2020 Study duration 1 year 4 months

Навчальний план підготовки магістрів за ОПП "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" 2020 року (заочна форма)

Навчальний план підготовки докторів філософії за ОНП "Матеріалознавство" 2020 року 

Перехідний навчальний план підготовки докторів філософії за ОНП "Матеріалознавство" 2020 року (2019 рік вступу) 

Навчальний план підготовки докторів філософії за ОНП "Матеріалознавство" 2020 року (Заочна форма) 

Навчальний план підготовки докторів філософії за ОНП "Металургія" 2020 року 

Перехідний навчальний план підготовки докторів філософії за ОНП "Металургія" 2020 року (2019 рік вступу) 


 Робочі навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік 


Робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік


Програми і плани попередніх років

Освітньо-наукова програма магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"

Освітньо-професійна програма магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"

Освітньо-наукова програма магістра "Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" / "Computerized technjlogies of powder metallurgy"

Освітньо-професійна програма магістра "Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" / "Computerized technjlogies of powder metallurgy"

 

Освітньо-професійна програма бакалавра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"

Освітньо-професійна програма магістра "Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" / "Computerized technologies of powder metallurgy"


Навчальні плани підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії:

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 132 Матеріалознавство, ОП Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів зразка 2019 року 

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 132 Матеріалознавство, ОП Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів зразка 2019 року (вступ 2018 р.)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 133 Металургія, ОП Комп'ютеризовані технології порошкової металургії зразка 2019 року (вступ 2018 р.)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 132 Матеріалознавство, ОНП Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів зразка 2019 року 

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 132 Матеріалознавство, ОПП Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів зразка 2019 року 

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 136 Металургія, ОНП Комп'ютеризовані технології порошкової металургії зразка 2019 року 

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 136 Металургія, ОПП Комп'ютеризовані технології порошкової металургії зразка 2019 року 

 


 132 - Матеріалознавство

Денна форма навчання

Навчальний план підготовки бакалаврів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів"(інтегрований) (денна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (за ОПП денна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (за ОНП денна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Комп'ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології" (за ОПП денна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Комп'ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології" (за ОНП денна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план (перехідний, прийому 2015 р.) підготовки бакалаврів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (денна форма, 2016 рік) [pdf]

Навчальний план підготовки бакалаврів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (денна форма, 2016 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (денна форма, 2016 рік) [pdf] 

 Навчальний план підготовки бакалаврів "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" (денна форма, 2016 рік) [pdf]

Навчальний план підготовки магістрів "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" (денна форма, 2016 рік) [pdf]  

Навчальний план підготовки доктора філософії 132 Матеріалознавство (денна форма, 2017 рік) [pdf] 

 

Заочна форма навчання

Навчальний план підготовки магістрів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (за ОПП заочна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план (перехідний, прийому 2015 р.) підготовки бакалаврів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (заочна форма, 2016 рік) [pdf]

Навчальний план підготовки бакалаврів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (заочна форма, 2016 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Матеріалознавство порошкових композитів та покриттів" (заочна форма, 2016 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки бакалаврів "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" (заочна форма, 2016 рік) [pdf]

Навчальний план підготовки магістрів "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" (заочна форма, 2016 рік) [pdf]  

Навчальний план підготовки доктора філософії 132 Матеріалознавство (заочна форма, 2017 рік) [pdf] 

 

136 - Металургія

Денна форма навчання

Навчальний план підготовки магістрів "Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" (за ОПП денна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Комп'ютеризовані технології порошкової металургії" (за ОНП денна форма, 2017 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки бакалаврів "Порошкова металургія" (денна форма, 2016 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Порошкова металургія" (денна форма, 2016 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки доктора філософії 136 Металургія (денна форма, 2017 рік) [pdf] 

 

Заочна форма навчання

Навчальний план підготовки бакалаврів "Порошкова металургія" (заочна форма, 2016 рік) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Порошкова металургія" (заочна форма, 2016 рік) [pdf] 

 


Архів

Навчальний план підготовки бакалаврів (денна форма, 2015 рік) [pdf]