Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

На сьогоднішній день кафедра ВТМ та ПМ активно співробітничає з 19 зарубіжними науковими та навчальними закладами. В рамках цього співробітництва щорічно здійснюється до 15 закордонних відряджень співробітників та студентів кафедри.

Щорічно кафедру відвідує близько 100 вчених з зарубіжних країн: Німеччини, Франції, США, Росії, Білорусі, Туреччини, Сербії, Індії, Алжиру, Бельгії, Великобританії, Словаччини та ін.

Кафедра бере активну участь у поданні міжнародних наукових та освітніх проектів. Так у 2015 році разом з Католицьким університетом м. Льовен було подано і виграно проект по академічній мобільності в рамках програми Erasmus+ KA1, а з Університетом Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина) було подано освітній проект по програмі DAAD, а також науковий проект по програмі «Volkswagenstiftung».

Кафедра бере участь у роботі міжнародного освітнього проекту по програмі TEMPUS «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR  (MMATENG).

Кафедра приймає активну участь у організації міжнародних конференцій:

1. Міжнародна конференція «HighMatTech», Київ, НТУУ „КПІ” (1 раз на 2 роки).

2. Міжнародна Самсонівська конференція “Матеріалознавство тугоплавких сполук” Київ, НТУУ „КПІ” (1 раз на 2 роки).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» Київ, НТУУ „КПІ” (1 раз на рік).

Співробітники кафедри активно публікують свої досягнення у фахових закордонних журналах, які входять до наукометричних баз даних (щорічно виходить до 10 статей), а також роблять доповіді на зарубіжних міжнародних конференціях. У 2015 р. Богомол Ю.І. та Солодкий Є.В. зробили усні доповіді на конференціях, що проходили у Кракові (Польща) і Кіото (Японія).

Кафедра виконує роботу в рамках спільного українсько-німецького факультету. У 2015-16 навчальному році в магістратурі в Університеті Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина) навчалися 3 студенти 6-го курсу.

 

Nike

Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men