Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

На сторінці інформаційні ресурси розміщено за назвами та семестрами викладання дисциплін:

Підготовка за ОКР "Бакалавр"

I семестр

 Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи

ІІ семестр

Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи

ІІІ семестр

Кристалографія, кристалохімія та мінералогія

Кристалографія та мінералогія (для студентів груп ФС)

Кристалографія та мінералогія (для студентів груп ФЛ)

ІV семестр

Кольорові метали та сплави 

 

V семестр

 Кристалохімія тугоплавких сполук

 Термодинаміка технологічних процесів синтезу матеріалів

VI семестр

Методи математичного моделювання та оптимізації

Теорія і технологія пресування та спікання порошкових та композиційних матеріалів Частина ІІ – Спікання

VII семестр

Математичне моделювання та оптимізація  технологічних процесів та матеріалів

VIII семестр

Програма переддипломної практики ОКР бакалавр

Правила оформлення списку посилань (матеріали методичного семінару від 08.04.2015 р.) [pdf] 2.6 MB

Методичні вказівки до дипломного проектування. Частина 1. 2015 р.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт. 2011 р. 


Підготовка за ОКР "Спеціаліст" та "Магістр"

Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. За матеріалами ДСТУ 3008-2015 [pdf]

I (IX) семестр 

ІІ (Х) семестр 

Дипломування

Програма переддипломної практики ОКР спеціаліст [pdf] 1.4 MB

Програма науково-дослідної практики ОКР магістр

Бланки титульних аркушів та завдань для дипломних робіт та проектів


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men