Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

На сторінці інформаційні ресурси розміщено за назвами та семестрами викладання дисциплін:

Підготовка за ОКР "Бакалавр"

I семестр

 Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи

ІІ семестр

Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи

ІІІ семестр

Кристалографія, кристалохімія та мінералогія

Кристалографія та мінералогія (для студентів груп ФС)

Кристалографія та мінералогія (для студентів груп ФЛ)

ІV семестр

Кольорові метали та сплави 

 

V семестр

 Кристалохімія тугоплавких сполук

 Термодинаміка технологічних процесів синтезу матеріалів

VI семестр

Теорія і технологія пресування та спікання порошкових та композиційних матеріалів Частина ІІ – Спікання

VII семестр

Математичне моделювання та оптимізація  технологічних процесів та матеріалів

VIII семестр

Програма переддипломної практики ОКР бакалавр

Правила оформлення списку посилань (матеріали методичного семінару від 08.04.2015 р.) [pdf] 2.6 MB

Методичні вказівки до дипломного проектування. Частина 1. 2015 р.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт. 2011 р. 


Підготовка за ОКР "Спеціаліст" та "Магістр"

 

I (IX) семестр

 

ІІ (Х) семестр

 

Дипломування

Програма переддипломної практики ОКР спеціаліст [pdf] 1.4 MB

Програма науково-дослідної практики ОКР магістр

Бланки титульних аркушів та завдань для дипломних робіт та проектів