Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи. Програмування в середовищі TurboPascal (FreePascal)

[Текст]: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. напряму підготов. «6.050403 Інженерне матеріалознавство» / Уклад.: О.В.Степанов, Ю.І.Богомол, О.В.Борисенко - К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч.2. – 56 с.

Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол № 3 від 26.11.2009 р.)

 

 

 

 

Зміст

Вступ

Лабораторна робота № 1 Розв’язок алгебраїчних рівнянь методом дотичних (Ньютона). [PDF] - 166 kB

Лабораторна робота № 2 Розробка програм розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса.[PDF] - 159 kB

Лабораторна робота № 3 Розробка програми для розв’язання системи лінійних рівнянь методом ітерації.[PDF] - 191 kB

Лабораторна робота № 4 Розробка програми для інтерполювання таблично заданих даних за першою формулою Ньютона.[PDF] - 214 kB

Лабораторна робота № 5 Розробка програми для апроксимації (наближення) табличних даних поліномом за методом найменших квадратів.[PDF] - 162 kB

Лабораторна робота № 6 Розробка програми для наближеного інтегрування функції однієї змінної.[PDF] - 214 kB

Лабораторна робота № 7 Використання даних типу запис (record).[PDF] - 241 kB

Лабораторна робота № 8 Використання файлів для зберігання інформації.[PDF] - 304 kB


Індивідуальні теми для розрахункової роботи [pdf]


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men