Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Правила прийому до КПІ ім.Ігоря Сікорського в 2020 році


 

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році

1. Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім.Ігоря Сікорського у 2020 році

2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу до КПІ ім.Ігоря Сікорського

3. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі ОКР "молодший спеціаліст" до КПІ ім.Ігоря Сікорського у 2020 році

4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на основі ОКР "молодший спеціаліст" до КПІ ім.Ігоря Сікорського


Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі ОКР "молодший спеціаліст" у 2020 році


Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році

Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів


Офіційні документи на сайті приймальної комісій КПІ ім.Ігоря Сікорського