Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

В лабораторії встановлено установку СВ-112, яка призначена для електронно-променевого зварювання деталей різної форми зі сталі, нікелевих сплавів і сплавів титану та алюмінію товщинною 0,05-20 мм.

Також обладнання дозволяє проводити зварювання виробів з молібдену та вольфраму товщиною 0,1 – 5 мм, проводити термічну обробку виробу та отримувати покриття. Процес формування покриття полягає в напіканні або наплавленні функціонального матеріалу на поверхню основи. Даний метод дозволяє мінімізує вплив температури на матеріал виробу і забезпечити мінімальну пористість, максимальне зчеплення покриття з основою та отримувати металеві, металокерамічні та керамічні покриття товщиною до 2 мм.

Обладнання забезпечено системою «RASTR 6» для візуального контролю за процесом зварювання і комплектовано стаціонарною гарматою потужністю до 6 кВт, двокоординатним столом (Х-Х’ і Y-Y’ з переміщення ±150 мм) та універсальним обертачем.

Вакуумна система установки СВ - 112 дозволяє досягати в камері зварювання з розмірами 600х600х600 робочих тисків (2·10-4 mbar), в автоматичному режимі, не більш ніж за 5хв.

 

adidas Yeezy kaufen

У лабораторії проводяться заняття та наукові дослідження з вивчення процесів отримання нанорозмірних порошків оксидів, їх консолідації та вивчення властивостей. В лабораторії розміщене обладнання хімічного експерименту, установка для отримання нанорозмірних керамічних порошків за криохімічною технологією, їх термічного оброблення та дослідження властивостей.

NIKE green

Лабораторія технології порошкової металургії служить для засвоєння студентами основних технологічних операцій. В цій лабораторії проводяться заняття зі студентами та наукові дослідження з синтезу порошкових композиційних матеріалів та виготовлення з них виробів.

В лабораторії розміщено пресове обладнання, пічне обладнання для термічної обробки порошкових матеріалів, вfкуумна піч СШВЛ з робочою температурою до 2000оС, високотемпературна піч опору зграфітовим нагрівником (піч Таммана) з робочою температурою до  2500оС, установки для формування виробів екструзією та литвом термопластичних шлікерів.

Boots release

Лабораторія технології порошкової металургії служить для вивчення основних способів нанесення покриттів різномантного призначення та вивчення їх властивостей. В лабораторії проводяться як заняття зі студентами так і наукові дослідження процесів напилення.

В лабораторії розміщується обладнання для дослідження процесів напилювання покриттів плазмовим, газополуменевим, іонно-плазмовим методами та порошковою наплавкою, а також обладнання для приготування поверхні деталей перед напилюванням та дослідженням властивостей покриттів.  

Air Jordan Sneaker

Лабораторія фізико-хімічних основ порошкової металургії є однією з основних для вивчення студентами спеціальних дисциплін.

В лабораторії розміщено обладнання та прилади для вивчення процесів отримання порошків металів та сплавів, вивчення власти-востей порошків, вивчення процесів консолідації порошкових ма-теріалів та приготування зразків для дослідження їх мікрострукту-ри та інших властивостей.

Це гідравлічні преси, печі для спікання порошкових виробів у середовищі різноманітних газів та на повітрі. Установки для отримання порошків відновленням оксидів та солей металів, електро-хімічними методами.

Nike Shoes