Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Лабораторія фізико-хімічних основ порошкової металургії є однією з основних для вивчення студентами спеціальних дисциплін.

В лабораторії розміщено обладнання та прилади для вивчення процесів отримання порошків металів та сплавів, вивчення власти-востей порошків, вивчення процесів консолідації порошкових ма-теріалів та приготування зразків для дослідження їх мікрострукту-ри та інших властивостей.

Це гідравлічні преси, печі для спікання порошкових виробів у середовищі різноманітних газів та на повітрі. Установки для отримання порошків відновленням оксидів та солей металів, електро-хімічними методами.

Nike Shoes