Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

На кафедрі ВтМ та ПМ завершились захисти магісиерських дисертацій випускниками 2020 року.

Не дивлячись на складні умови виконання та незвичну дистанційну форму захисту усі випускники показали високий науковий рівень викконання робіт та володіння сучвсними телекомунікаційними технологіями презентквання своїх результатів. Екзаменаційна комісія одноголосно оцінила виконані роботи відмінними оцінками.