Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

6-го жовтня на інженерно-фізичному факультеті НТУУ «КПІ» почала роботу V Міжнародна конференція з висо­ких технологій у матеріалознавстві HighMatTech-2015.

Producttags : Nike Trainers

Її орга­нізаторами виступили Міністерство освіти та науки України, Національна академія наук України, НТУУ «Київський політехнічний інститут», Інститут проблем матеріало­знавства ім. І.М. Франце­вича НАН України, Українське матеріалознавче товариство.

 Конференцію відкрив Голова Оргкомітету міжнародної конференції HighMatTech-2015, академік НАН України В.В. Скороход. На пленарному засіданні з доповідями виступили видатні вчені: академіки В.В. Скороход, С.О. Фірстов Ю.М. Солонін, чл.-кореспонденти Ю.В. Мільман, Р.А. Андрієвський, А.В. Рагуля, зарубіжні вчені Shabalin I. (Materials & Physics Research Centre, University of Salford, Manchester United Kingdom) та N. McDonald (Centre for Hydrogen and Fuel Cell Research, School of Chemical Engineering, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom). Доповідь акад. В.В. Скорохода було присвячено 110-річчю з дня народження видатного вченого, засновника інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Франце­вича НАН України акад. І.М. Франце­вича. Тематика пленарного засідання охопила такі найбільш актуальні напрямки: матеріалознавчі аспекти водневої енергетики; високоентропійні сплави; наноматеріалознавство; кераміка функціонального та конструкційного призначення; композиційні матеріали.

В роботі конференції взяли участь учні Малої академії наук України.