Лабораторія високотемпературних досліджень

Image

Диференціальна скануюча калориметрія (DSC)

Диференціальна скануюча калориметрія (DSC) — це аналітичний метод, який використовується для вивчення теплових властивостей матеріалів. Він дозволяє вимірювати кількість тепла, яке матеріал поглинає або виділяє при зміні температури. Цей метод широко використовується в матеріалознавстві, хімії, фармацевтиці та інших наукових і промислових галузях.

Основні принципи DSC:

 1. Порівняння зразка і контрольного матеріалу:
  • Прилад DSC містить дві панелі: одну для досліджуваного зразка, іншу для контрольного матеріалу (референту). Обидві панелі нагріваються або охолоджуються одночасно.
 2. Вимірювання різниці теплових потоків:
  • Прилад вимірює різницю теплових потоків між зразком і референтом. Ця різниця дозволяє визначити кількість тепла, що поглинається або виділяється зразком.
 3. Запис термограм:
  • Результати вимірювань записуються у вигляді термограм, де відображається залежність теплового потоку від температури або часу. Піки на термограмі вказують на ендотермічні або екзотермічні процеси.

Основні параметри, що визначаються за допомогою DSC:

 • Температура плавлення: Точка, при якій матеріал переходить із твердого стану в рідкий.
 • Температура склування: Температура, при якій аморфний матеріал переходить у склоподібний стан.
 • Кристалізація: Температура і теплота кристалізації матеріалу.
 • Теплові ефекти: Поглинання або виділення тепла при хімічних реакціях.

Прилад для DSC:

Прилад для диференціальної скануючої калориметрії складається з таких основних компонентів:

 1. Печі:
  • Піч забезпечує контрольоване нагрівання і охолодження зразка та референта.
 2. Тримач зразка:
  • Зразок і референт розміщуються в спеціальних тримачах, які забезпечують добрий тепловий контакт.
 3. Теплові датчики:
  • Датчики вимірюють тепловий потік, що проходить через зразок і референт.
 4. Контролер температури:
  • Цей блок регулює температуру печі відповідно до заданої програми нагрівання або охолодження.
 5. Комп’ютерна система:
  • Комп’ютер зі спеціальним програмним забезпеченням збирає дані з датчиків і будує термограми. Програмне забезпечення також дозволяє аналізувати отримані дані.

Застосування DSC:

 • Матеріалознавство: Дослідження полімерів, металів, кераміки.
 • Фармацевтика: Аналіз стабільності лікарських препаратів, визначення температур плавлення активних речовин.
 • Хімія: Вивчення хімічних реакцій, полімеризації, кристалізації.
 • Харчова промисловість: Дослідження теплових властивостей харчових продуктів.

Визначення коефіцієнта лінійного розширення

Вимірювання коефіцієнту термічного розширення (КТР) матеріалів є важливим для різних галузей науки і промисловості. Ось кілька причин, чому це робиться:

1. Безпека та надійність конструкцій

 • Запобігання руйнуванню: При зміні температури матеріали розширюються або стискаються. Якщо не врахувати ці зміни, конструкції можуть тріскатися або руйнуватися.
 • Теплові напруги: Знання КТР допомагає в розрахунку теплових напружень, що виникають у матеріалах при зміні температури.

2. Розробка нових матеріалів

 • Матеріалознавство: Вивчення термічного розширення дозволяє розробляти нові матеріали з необхідними властивостями для конкретних застосувань.
 • Компоненти: У виробництві компонентів, таких як електронні мікросхеми або оптичні елементи, знання КТР важливе для запобігання деформаціям.

3. Інженерні застосування

 • Сумісність матеріалів: Для створення багатошарових конструкцій необхідно знати КТР кожного шару, щоб уникнути деформацій при зміні температури.
 • Теплове розширення: Наприклад, у будівництві та машинобудуванні важливо знати, як матеріали поведуть себе в різних температурних умовах.

4. Калібрування та точність

 • Вимірювальні прилади: При виготовленні точних приладів необхідно враховувати КТР матеріалів, щоб забезпечити стабільність їх характеристик при зміні температури.

5. Енергетика

 • Теплові електростанції: Знання КТР важливе для проектування і експлуатації обладнання, яке працює при високих температурах.
 • Сонячні панелі: Вимірювання КТР допомагає в розробці матеріалів для сонячних панелей, які повинні витримувати великі температурні коливання.

6. Автомобільна та авіаційна промисловість

 • Двигуни і компоненти: Знання КТР матеріалів дозволяє створювати деталі двигунів і інших компонентів, які працюють в широкому діапазоні температур.
 • Термічний захист: В авіації та космонавтиці важливо знати термічні властивості матеріалів для забезпечення теплового захисту.

7. Електроніка та мікроелектроніка

 • Термічна стабільність: У мікроелектроніці важливо враховувати термічне розширення матеріалів для забезпечення стабільної роботи пристроїв при зміні температури.

В цілому, вимірювання КТР матеріалів є важливим для забезпечення надійності, безпеки та ефективності різних технологічних процесів і виробів.

Явище термічного розширення полягає у тому, що при нагріванні метали і сплави змінюють свої лінійні розміри та об’єм. Це відбувається, як внаслідок зміни середньої відстані між атомами (істинне термічне розширення), так і в результаті різних фазових перетворень.

Коефіцієнт термічного розширення (КТР) показує, наскільки матеріал змінює свої розміри при зміні температури. Вимірювання КТР на дилатометрі зі штовхачем – це процес, де використовують спеціальний прилад для точного вимірювання цієї зміни розмірів.

Ось як це працює:

 1. Підготовка матеріалу: Зразок матеріалу, який потрібно дослідити, готують і поміщають у дилатометр.
 2. Нагрівання: Зразок поступово нагрівають. При цьому він розширюється.
 3. Штовхач: У дилатометрі є штовхач, який контактує зі зразком. Коли зразок розширюється, штовхач переміщується разом із ним.
 4. Вимірювання переміщення: Переміщення штовхача точно вимірюється. Ці дані використовуються для розрахунку зміни довжини зразка.
 5. Розрахунок КТР: Виміряні зміни довжини зразка при різних температурах використовуються для розрахунку КТР. Цей коефіцієнт показує, наскільки матеріал розширюється на кожен градус підвищення температури.

Таким чином, дилатометр зі штовхачем дозволяє точно визначити, як матеріал реагує на зміну температури, що важливо для різних інженерних і наукових застосувань.

Семипозиційний вертикальний дилатометр

Це високоточний інструмент для вимірювання термічного розширення матеріалів. Він має кілька особливостей, які роблять його ефективним для дослідження фізичних властивостей матеріалів при зміні температури.

Цей тип дилатометра має сім окремих позицій для зразків, що дозволяє одночасно проводити вимірювання на декількох зразках. Це економить час і підвищує ефективність досліджень. Зразки розміщуються вертикально, що забезпечує стабільність і точність вимірювань. Вертикальне розташування допомагає зменшити вплив гравітації на зразки. Дилатометр оснащений високоточними датчиками, які можуть вимірювати зміни довжини зразків з дуже високою точністю.Матеріали, які будуть досліджуватися, підготовлюються і розміщуються в дилатометрі. Зразки піддаються контрольованому нагріванню і охолодженню. Температура може бути змінена в широкому діапазоні, що дозволяє досліджувати поведінку матеріалів при різних умовах. Під час нагрівання або охолодження зразки розширюються або стискаються. Вертикальний штовхач і датчики фіксують ці зміни довжини. Дані з датчиків збираються і аналізуються за допомогою спеціального програмного забезпечення. Це дозволяє точно визначити коефіцієнт термічного розширення для кожного зразка. Високоточні вимірювання дозволяють отримувати надійні дані про термічне розширення матеріалів. Вертикальне розташування зразків знижує вплив гравітації і забезпечує стабільність вимірювань. Семипозиційні вертикальні дилатометри широко використовуються в наукових дослідженнях, промислових лабораторіях, матеріалознавстві та інших галузях, де важливо знати поведінку матеріалів при зміні температури.

й дозволяє детально вивчати теплові властивості різних матеріалів і допомагає в їх розробці та вдосконаленні.

Новини

Показати більше