Лабораторія рентгено-фазового аналізу

Image

Рентгенографічний фазовий аналіз – метод дослідження фазового складу матеріалу на основі ренгенівських дифракційних методів. Розрізняють два типи фазового аналізу: якісний та кількісний. Якісний аналіз передбачає виявлення і діагностику всіх закристалізованих фаз. Кількісний фазовий аналіз базується на визначенні вмісту виявлених і діагностованих фаз.

Ренгенівська трубка – це лампа за допомогою якої добуваються рентгенівські промені шляхом подачі на електроди трубки накалювального та анодного електроживлення, катод розігрівається і починає випускати потік електронів, які під дією анодної напруги розганяються і спрямовують до анода.

Рентгенофазовий аналіз проводиться для виявлення зміни фазового складу композиту, дослідження параметрів кристалічної структури та фази перетворення.

Установка Rigaku з дифрактометром Ultima IV (Японія)

Зйомка за допомогою ренгенографічного аналізатора вимагає спеціальних навичок, перед початком зйомки важливо правильно задати інтервал кутів сканування, розміри щілин для обмеження розміру рентгенівського променю, промінь моє бути менше досліджуваного зразку, виставити потрібну витримку та крок сканування. Також потрібно правильно обмежити розмір відбитого променю, який потрапляє на детектор. Головними перевагами використовувати дифрактометр є швидкість та зручність зйомки.

Основні технічні параметри:

Рентгенівський генератор:

 • Максимальна потужність: 3 кВт;
 • Висока напруга: 20 – 60 кВ;
 • Струм трубки: 2 – 60 мкА;
 • Випромінювання: Cu.

Гоніометр:

 • Радіус гоніометра: 285 мм;
 • Розмір фокуса: 0.4 x 12 мм;
 • Діапазон вимірювання 2θ: -3 – 162°;
 • Повністю автоматизоване юстування гоніометра;
 • Мінімальний крок: 0,0001°.

Детектор:

 • сцинтиляційний лічильник.

Види досліджень:

 • визначення якісного та кількісного фазового складу (ідентифікація фаз);
 • дослідження фазових та структурних перетворень;
 • прецизійне визначення параметрів кристалічної решітки;
 • аналіз дефектів кристалічної будови;
 • аналіз розмірів кристалітів в наноматеріалах;
 • аналіз напруженого стану та текстури;
 • визначення термічної стабільності структури матеріалів.

Об’єкти аналізу:

 • полікристалічні (порошки, масивні зразки);
 • тонкі (в т.ч. нанорозмірні) плівки;
 • масивні монокристали;
 • рідина.

Новини

Показати більше