Лабораторія вирощування монокристалів

Image

Перелік обладнання:

1.    Високочастотна установка для безтигельної зонної плавки «Кристалл 106».

Установка призначена для вирощування монокристалів кремнію напівпровідникової чистоти методом безтигельної зонної плавки.

На установці проводилися роботи по очистці відходів на основі кремнію до кремнію «сонячної» чистоти, який можна використовувати при виробництві сонячних батарей.

2.    Високочастотна установка для безтигельної зонної плавки «Кристалл 206».

Це модифікована установка, у якій була встановлена камера високого тиску (до 100 атм.), що дозволило використовувати її для одержання високочистих монокристалів та спрямовано армованих композитів на основі безкисневих тугоплавких сполук.

В даний час під керівництвом чл.-кор. НАНУ П.І. Лободи та доц. Ю.І. Богомола на установці проводяться роботи по одержанню високочистих монокристалів боридів перехідних та рідкоземельних металів, а також спрямовано армованих композитів на їх основі.

Монокристал з гексабориду лантану, отриманий методом безтигельної зонної плавки

3.    Електропіч опору вакуумна шахтна СШВ 1-2.5/2,5 И1 – 2 шт. Використовується для синтезу і спікання порошкових та композиційних матеріалів. Робочі температури: до 2500 оС.В даний час піч активно використовується аспірантами для виконання їх наукових робіт, а також для виконання держбюджетних та госпдоговірних НДР.
4.    Електроерозійний станок (мод. 4531) – 2 шт. Станки активно використовується для порізки зразків з монокристалів, порошкових та композиційних матеріалів студентами, аспірантами та виконавцями НДР.
5.    Вакуумна сушильна шафа. Використовується для вакуумної сушки порошкових та композиційних матеріалів. Робочі температури: до 300 С. Шафа активно використовується для сушки пластифікованих порошкових заготовок перед спіканням та безтигельною зонною плавкою.

Новини

Показати більше