Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

25 листопада випускник аспірантури кафедри ВТМ та ПМ Микита Упатов успішно захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. 

Роботу на тему "Одержання, структура та властивості спрямовано закристалізованих сплавів систем B4C-NbB2-SiC і B4C-TaB2-SiC" за спеціальністю 132 Матеріалознавство виконано на кафедрі під керівництвом доктора технічних наук, професора Богомола Ю.І. Члени спеціалізованої вченої ради, інші присутні на публічному захисті підкреслювали високий науковий рівень одержаних резулььтатів.

Це перший досвід підготовки дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії на нашій кафедрі.

Бажаємо Микиті та його керівнику нових творчих успхів.