Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

25 - 28 травня 2021 року у Києві відбудеться 7-ма 

міжнародна Самсонівська конференція "Матеріалознавство тугоплавких сполук"

Організатори конференції

Матеріалознавче товариство України ім. І.М.Францевича

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ім. Ігоря Сікорського

Перше інформаційне повідомлення конференції