Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Студентів Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона запрошуємо

 безкоштовно пройти он-лайн навчальний модуль «High Temperature Fuel Cell», який входить до Магістерського курсу зі спеціальності паливні комірки та водневі технології за проектом «Навчання паливно-комірчаній та водневій науці і техніці в Європі» Європейської програми Горизонт 2020.

Студент Інституту матеріалознавства і зварювання?
Давно бажаєш дізнатись більше про новітні матеріали та технології в енергетичній галузі?
Якщо «Так», то тоді Тобі до нас!
Сьогодні для Тебе створено унікальний шанс безкоштовно пройти он-лайн навчальний модуль «High Temperature Fuel Cell», який входить до Магістерського курсу зі спеціальності паливні комірки та водневі технології за проектом «Навчання паливно-комірчаній та водневій науці і техніці в Європі» Європейської програми Горизонт 2020.
Мова курсу – англійська;
Кількість лекцій – 9;
Після кожної лекції оцінка знань (проходження тестів).
Загальна оцінка знань студентів по проходженню навчального модуля здійснюється за 100- баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F).
В рамках проходження курсу Ви отримаєте:
- знайомство з відновлюваною енергетикою та паливно-комірчаною технологією;
- розуміння фізичних та хімічних процесів при перетворенні хімічної енергії палива та окисника в електричну та теплову;
- навички цілеспрямованого підбору та створення функціональних матеріалів із заданими властивостями для складових керамічних паливних комірок (SOFC), знайомство з методами їхнього виробництва та випробування електричних властивостей;
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ МОДУЛЮ КОЖНИЙ СТУДЕНТ ОТРИМАЄ СЕРТИФІКАТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА!!!
Для проходження курсу необхідно ДО 31 ЖОВТНЯ зареєструватись на ресурсі http://fch.imz.kpi.ua/moodle/
Після проходження реєстрації та отримання підтвердження буде отримано доступ до матеріалів курсу. Маєш запитання? - https://www.facebook.com/ievgen.solodkyi