Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 к.т.н., доцент, вчений секретар кафедри

Закінчила денне відділення інженерно-фізичного факультету Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Порошкова металургія». У 1994 році захистила кандидатську дисертацію.

Працює на кафедрі з 1991 року. Починала молодшим науковим співробітником. З 1993 року розпочала викладацьку діяльність на посаді ассистента. З 2002 року працює на посаді доцента. У 2005 році отримала звання доцента.

Л.О.Бірюкович читає такі курси лекцій "Кристалографія, кристалохімія та мінералогія", "Кристалографія та мінералогія", "Кристалохімія тугоплавких сполук", "Термодинаміка технологічних процесів синтезу матеріалів", "Основи наукових досліджень та організація експерименту", "Кольорові метали та сплави" (для денної та заочної форми навчання), веде по цих курсах лабораторні та практичні заняття. А також проводить лабораторні заняття за курсами "Матеріалознавство тугоплавких та композиційних виробів", "Матеріалознавсто композиційних матеріалів", "Магнітні та електротехнічні порошкові матеріали".

Л.О.Бірюкович керує курсовим та дипломним проектуванням. Виконує на кафедрі обов’язки вченого секретаря та члена методичної комісії. Займається розробкою навчальних та робочих планів кафедри, розподілом педнавантаження викладачів кафедри і т.і. Опубліковала 15 наукових статей та 6 методичних розробок.

Підвищення кваліфікації

НМК "Інститут підвищення кваліфікації" 2020 "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності"

British Council. online webinar "Practical Tips for EdTech in Higher Education"

intellect.compnano.kpi.ua/profile/blo7

тел. 454-9905

e-mail: