Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедрою

Закінчив денне відділення механіко-технологічного факультету Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Металознавство і термообробка металів» спеціалізація «Порошкова металургія». У 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Працює на кафедрі з 1973 року. Починав старшим науковим співробітником. З 1985 року розпочав викладацьку діяльність на посаді ассистента. З 1990 року працює на посаді доцента. У 1992 році отримав звання доцента. І.І.Білик читає такі курси лекцій:

Технологія нанесення та властивості покриттів;

Теорія процесів формування напилених покриттів;

Технологія і обладнання напилених покриттів;

Технологія захистно-декоративних покриттів;

(для очної і заочної форми навчання), веде по цих курсах лабораторні та практичні заняття. Білик І.І. керує курсовим та дипломним проектуванням, а також практикою студентів. Виконує на кафедрі обов’язки зас. Зав кафедрою та члена Ради факультету. Має 30 наукових статей та 6 патентів, 7 авторських свідотств на винаходи та 12 методичних вказівок. Працює в науковому напрямку “Зносостійкі покриття на основі нітриду титану”

Підвищення кваліфікації

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, 2022 р. "Розширення та поглиблення системи знань в області структури, властивостей, сучасних метолів отримання та дослідження порошкових композиційних матеріалів і насамперед наноструктурованих композиційних матеріалів та плівкових покриттів"

тел. 406-8217

e-mail: