Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

к.т.н., доцент, заступник декана ІФФ з заочної форми навчання

Закінчив в 1987 році київський політехнічний інститут за спеціальністю "Порошкова металургія та напиленні покриття".

Працював стажистом-дослідником, асистентом, старшим викладачем кафедри Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

В 1997 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему "Дослідження процесу формування магнітно-абразивного інструменту для обробки деталей складної геометричної форми".
З 1999 року доцент кафедри ВтМ та ПМ.

Викладає дисципліни:"Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи";"Програмування ПЕОМ";"Користувач ПЕОМ";"Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів та матеріалів"; "Використання ПЕОМ в інженерних розрахунках"; "Використання ПК та комп'ютерних моделей в матеріалознавстві".
Організатор та керівник комп'ютерного класу кафедри ВТМ та ПМ та комп'ютерної мережі кафедри

Опублікував більше 30 наукових праць, 4 охоронних документи на винахід, ряд методичних розробок, серед яких навчальний посібник "Математичне моделювання та оптимізація"

Наукові інтереси пов'язані з вивченням, моделюванням та інтенсифікацією магнітно-абразивної обробки деталей різноманітного призначення та розробкою математичних моделей трибомеханічної поведінки порошкового середовища під дією полів різної природи.

Підвищення кваліфікації

KU Leuven 2015 р. "Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna Process"

MIT (online) 2015 р. "Introduction to Computer Science and Programming Using Python"

НМК "Інститут підвищення кваліфікації" 2020  "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності"

 

тел. 454-9905

intellect.compnano.kpi.ua/profile/sov209

e-mail: