Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедрою з наукової роботи

Sneakers nz

Ю.І. Богомол у 1998 р. закінчив з відзнакою денне відділення інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Порошкова металургія та композиційні матеріали» і отримав кваліфікацію магістра.

З 1998 по 2001 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії інженерно-фізичного факультету, після закінчення якої працював науковим співробітником, асистентом, а з 2009 року доцентом кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

У 2007 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему: «Формування структури і властивостей спрямовано закристалізованих сплавів систем В4С–МеIVВ2». У 2011 році одержав звання доцента кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії. З 01.09.20011 року Ю.І. Богомол є докторантом кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

Ю.І. Богомол читає курси лекцій: “Вступ до спеціальності” та «Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів», проводить лабораторні заняття, а також керує виконанням курсових та дипломних проектів і робіт. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи, є членом ДЕК із захисту магістерських атестаційних робіт та членом вченої ради інженерно-фізичного факультету.

Основні напрями наукових досліджень: створення фізико-хімічних основ одержання монокристалічних, полікристалічних та спрямовано армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук. У 2009 році за результатами наукової та педагогічної діяльності здобув перемогу у конкурсі „Молодий викладач-дослідник”. У 2010 році за роботу в співавторстві Богомол Ю.І., Сисоєв М.О., Носко О.А., Аюпова Т.А. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів» Ю.І. Богомол здобув премію Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

За роки навчання та трудової діяльності на кафедрі Ю.І. Богомол опублікував понад 60 друкованих праць (24 статті у фахових виданнях, в тому числі 8 у міжнародних фахових виданнях та 4 методичні).

Основні наукові праці

  1. Loboda P.I., Bogomol Yu.I. The thermal stability of the directionally reinforced boride ceramics microstructure, Ceramics, 69, 2002, P. 117-124.
  2. P. Loboda, I. Bogomol, M. Sysoev, and G. Kysla, Structure and Properties of Superhard Materials Based on Pseudo-binary Systems of Borides Produced by Zone Melting, J. Superhard Materials (translation of Rus: Sverkhtverdye Materialy), 28 [5], 2006, P. 28-32.
  3. Loboda, P.I., Kisla, G.P., Bogomol, Yu.I., Sysoyev, M.O. Influence of crystalline orientation of a matrix and diameter of rods on properties of the controlled eutectic alloys Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 28, 2006, P. 147-155.
  4. I. Bogomol, T. Nishimura, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda, Microstructure and high-temperature strength of B4C–TiB2 composite prepared by a crucibleless zone melting method, J. Alloys Compounds, Volume 485, Issues 1-2, 2009, P. 677-681.
  5. P. Loboda, G. Kisla, I. Bogomol, M. Sysoev, O. Karasevskaya, Phase Relations in the LaB6–MoB2 System, Inorganic Materials 45, 2009, P. 246-249.
  6. I. Bogomol, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda, Mechanism of nucleation and growth of directionally crystallized alloys of the B4C–MeB2 system, J. Alloys Compounds, Volume 490, Issues 1-2, 2010, P. 557-561.
  7. I. Bogomol, T. Nishimura, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda, High-temperature Strength of Directionally Reinforced LaB6-TiB2 Composite, J. Alloys Compounds, Volume 505, Issues 1, 2010, P. 130-134.
  8. I. Bogomol, T. Nishimura, O. Vasylkiv, Y. Sakka and P. Loboda, High-Temperature Strength of Directionally Solidified B4C-ZrB2 Composite, World Journal of Engineering, Vol. 7, No. 2, 2010, Pages. 314-320.
  9. I. Bogomol, T. Nishimura, Yu. Nesterenko, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda The Bending Strength Temperature Dependence of the Directionally Solidified Eutectic LaB6-ZrB2 Composite J. Alloys and Compounds, Volume 509, Issue 20, 2011, Pages 6123-6129.

intellect.compnano.kpi.ua/profile/bui7

 e-mail:

Тел./факс. +38 (044) 406-82-15


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men