Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Спеціальність                 136 Металургія     

Освітня програма           Комп'ютеризовані технології порошкової металургії

Форма навчання            Денна, заочна

Студенти вивчають     

Математичні моделі, спеціалізовані комп’ютерні програми для визначення оптимального складу вихідних матеріалів та умови виготовлення методами порошкової металургії виробів з них. Конструювання оснастки та виробів (за допомогою комп'ютерних програм Autodesk Inventor, PTC Creo 3D, PTC Mathcad) для технологічних процесів порошкової металургії.

Складання технологічних карт, вибір методик дослідження, отримання експериментальних даних та їх обробка; технологічне та дослідницьке обладнання, методи контролю якості порошкових матеріалів та виробів з них, їх відповідність діючим стандартам.

Карєрні  можливості

Випускники можуть працювати в науково дослідних та проектних організаціях, підприємствах, які займаються створенням, удосконаленням, виготовленням  порошків та виробів з них, а також в організаціях які займаються стандартизацією, сертифікацією та експертизою продукції порошкової металургії

Докладніше про фахівців-матеріалознавців