Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 Доктор технічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедрою

Ю.І. Богомол у 1998 р. закінчив з відзнакою денне відділення інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Порошкова металургія та композиційні матеріали» і отримав кваліфікацію магістра.

З 1998 по 2001 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії інженерно-фізичного факультету, після закінчення якої працював науковим співробітником, асистентом, а з 2009 року доцентом кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

У 2007 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему: «Формування структури і властивостей спрямовано закристалізованих сплавів систем В4С–МеIVВ2». У 2011 році одержав звання доцента кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії. З 01.09.20011 року Ю.І. Богомол є докторантом кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

Ю.І. Богомол читає курси лекцій: “Вступ до спеціальності” та «Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів», проводить лабораторні заняття, а також керує виконанням курсових та дипломних проектів і робіт. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи, є членом ДЕК із захисту магістерських атестаційних робіт та членом вченої ради інженерно-фізичного факультету.

Основні напрями наукових досліджень: створення фізико-хімічних основ одержання монокристалічних, полікристалічних та спрямовано армованих композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук. У 2009 році за результатами наукової та педагогічної діяльності здобув перемогу у конкурсі „Молодий викладач-дослідник”. У 2010 році за роботу в співавторстві Богомол Ю.І., Сисоєв М.О., Носко О.А., Аюпова Т.А. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів» Ю.І. Богомол здобув премію Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

За роки навчання та трудової діяльності на кафедрі Ю.І. Богомол опублікував понад 60 друкованих праць (24 статті у фахових виданнях, в тому числі 8 у міжнародних фахових виданнях та 4 методичні).

Основні наукові праці

  1. Loboda P.I., Bogomol Yu.I. The thermal stability of the directionally reinforced boride ceramics microstructure, Ceramics, 69, 2002, P. 117-124.
  2. P. Loboda, I. Bogomol, M. Sysoev, and G. Kysla, Structure and Properties of Superhard Materials Based on Pseudo-binary Systems of Borides Produced by Zone Melting, J. Superhard Materials (translation of Rus: Sverkhtverdye Materialy), 28 [5], 2006, P. 28-32.
  3. Loboda, P.I., Kisla, G.P., Bogomol, Yu.I., Sysoyev, M.O. Influence of crystalline orientation of a matrix and diameter of rods on properties of the controlled eutectic alloys Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 28, 2006, P. 147-155.
  4. I. Bogomol, T. Nishimura, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda, Microstructure and high-temperature strength of B4C–TiB2 composite prepared by a crucibleless zone melting method, J. Alloys Compounds, Volume 485, Issues 1-2, 2009, P. 677-681.
  5. P. Loboda, G. Kisla, I. Bogomol, M. Sysoev, O. Karasevskaya, Phase Relations in the LaB6–MoB2 System, Inorganic Materials 45, 2009, P. 246-249.
  6. I. Bogomol, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda, Mechanism of nucleation and growth of directionally crystallized alloys of the B4C–MeB2 system, J. Alloys Compounds, Volume 490, Issues 1-2, 2010, P. 557-561.
  7. I. Bogomol, T. Nishimura, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda, High-temperature Strength of Directionally Reinforced LaB6-TiB2 Composite, J. Alloys Compounds, Volume 505, Issues 1, 2010, P. 130-134.
  8. I. Bogomol, T. Nishimura, O. Vasylkiv, Y. Sakka and P. Loboda, High-Temperature Strength of Directionally Solidified B4C-ZrB2 Composite, World Journal of Engineering, Vol. 7, No. 2, 2010, Pages. 314-320.
  9. I. Bogomol, T. Nishimura, Yu. Nesterenko, O. Vasylkiv, Y. Sakka, P. Loboda The Bending Strength Temperature Dependence of the Directionally Solidified Eutectic LaB6-ZrB2 Composite J. Alloys and Compounds, Volume 509, Issue 20, 2011, Pages 6123-6129.

Підвищення кваліфікації

НМК "Інститут підвищення кваліфікації" 2016  "Управління міжнародними проектами"

Ecole National Superiore de Chimie, Lille " 2018  Program Erasmus+

НМК "Інститут підвищення кваліфікації" 2021  "Інтелектуальна власність: створення, використання, захист"

 

intellect.compnano.kpi.ua/profile/bui7

 e-mail:

Тел./факс. +38 (044) 406-82-15