Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

старший викладач

New Arrivals

В 1988 році закінчив денне відділення інженерно-фізичного факультету Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Порошкова металургія та напиленні покриття».

З 1988 по 1997 рік працював на виробництві – у київському НВО "Реле та автоматики" на посаді інженера-технолога.

Після закінчення аспірантури при НТУУ "КПІ" з 2000 року працює на кафедрі на посадах асистента, старшого викладача. З цього ж року розпочав викладацьку діяльність.

С.О.Руденький читав і читає такі курси лекцій "Нанотехнології та наноструктуровані матеріали", "Теорія і технологія металургійного виробництва" як для денної, так і заочної форми навчання. Веде по цих курсах лабораторні та практичні заняття. А також проводить лабораторні заняття за курсами "Металургія кольорових металів та сплавів", "Теорія та технологія формування та спікання ПКМ", "Неметалеві матеріали", "Порошкова металургія", "Теорія процесів формування напилених покриттів", "Технологія та обладнання нанесення порошкових покриттів", "Технологічні основи нанесення захисно-декоративних покриттів".

С.О. Руденький керує курсовим та дипломним проектуванням студентів денної та заочної форми навчання. Відповідає за проведення виробничої та переддипломної практики.

Опубліковав 7 наукових статей та 3 методичних розробок. Працює в науковому напрямку “Оксидна кераміка. Високопористі оксидні матеріали ”.

intellect.compnano.kpi.ua/profile/rso11

тел. 454-9904

e-mail: