Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Відповідальний секретар

Студенти, які показали високий рівень засвоєння учбового матеріалу на 1 - 3 курсі та на відмінно захистили диплом бакалавра для подальшого навчання можуть, за бажанням, бути зараховані в елітній групі IFF – HIGH SCHOOL.

Випускники групи IFF – HIGH SCHOOL орієнтовані на роботу  за замовленням вітчизняних та закордонних  високотехнологічних промислових підприємств, наукових установ, вищих навчальних закладів, органів державного управління, а також можуть продовжити навчання в аспірантурі в НТУУ «КПІ» або за кордоном.

Викладання проводиться провідними вітчизняними та закордонними вченими. Навчальні програми передбачають поглиблене вивчення спеціальних дисциплін і наближені до програм провідних університетів світу.

Слідкуйте за подальшою інформацією на сайтах кафедри та факультету.

 

NIKE basketball

У додатку до  Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського» в 2017 році визначено оновлений Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

 

Cheap Nike Air Max 2017 For Online Sale

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії запрошує на навчання за освітньо-науковими та освітньо-професійними програмами магістра за спеціальністю:

Спеціальність 132 Матеріалознавство  Освітня програма  - Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів


Актуально для вступу 2020 року


!!! Увага !!!. Для вступу на навчання за програмою магістра обов'язковим є Зовнішнє Незалежне Оцінювання (ЗНО) з іноземної мови:
реєстрація: 12 травня - 05 червня
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - 01 липня

Процедура реєстрації на ЄВІ для вступу в магістратуру випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020 року на сайті Приймальної комісії

 

Процедура реєстрації на ЄВІ для вступу в магістратуру випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського попередніх років та випускників інших університетів на сайті Приймальної комісії

Для реєстрації звертайтесь до відбіркової комісії ІФФ (ІЗМ): Контакти


Інші особливості вступу до магістратури в 2020 році:

- Відсутність додаткового вступного випробування для вступників, що одержали кваліфікацію бакалавра за іншою спеціальністю

- Вступ "в одну хвилю" - єдиний день складання вступного іспиту для усіх вступників спеціальності

- Подача документів через електронний кабінет

Докладніше на сайті приймальної комісії


Освітньо-наукова програма магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"

Освітньо-професійна програма магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" / "Nanotechnologies and Computer-aided Material Design"


 Освітні програми

Перелік важливих документів

Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітнім рівнем "магістр":

132 Матеріалознавство - [pdf]


Ключові дати вступної кампанії в магістратуру

12 травня – 05 червня (до 18:00)

Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови

 01 липня ЄВІ з іноземної мови у формі ЗНО
 01 серпня  Початок реєстрації електронних кабінетів
 05-22 серпня  Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ
 05-26 серпня Фахові вступні випробування
 Не пізніше 01 вересня Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
 Не пізніше 06 вересня  18:00 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 11 вересня до 12:00 Зарахування вступників за державним замовленням
 15 вересня до 13:00 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб 
 Не пізніше 18 вересня Зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб

Інформація на сайті приймальної комісії КПІ ім. І.Сікорського

Сайт приймальної комісії КПІ ім. І.Сікорського

Вступ в магістратуру на сайті приймальної комісії

Правила прийому до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" в 2020 році

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"