Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Правила прийому до КПІ ім.Ігоря Сікорського в 2021 році


 

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році

1. Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім.Ігоря Сікорського у 2021 році

2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу до КПІ ім.Ігоря Сікорського


Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі ОКР "молодший спеціаліст" у 2021 році


Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2021 році

Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2021 році - Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів


Офіційні документи на сайті приймальної комісій КПІ ім.Ігоря Сікорського

Відповідальний секретар

Скачков Ігор Олегович

e-mail:
тел.: (+38) 093-790-55-73