Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи. Основи програмування в середовищі TurboPascal (FreePascal) та VBA

Nike Air Jordan size

[Текст]: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. спец. «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» / Уклад.: О.В.Степанов, Ю.І.Богомол - К.: НТУУ «КПІ», 2008. – Ч.1. – 72 с.

Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол № 4 від 18.12.208 р.)

 

 

Зміст

Вступ

Лабораторна робота № 1  Знайомство з інтегрованими середовищами розробки програм TurboPascal (FreePascal) та VBA. [PDF] - 322 kB
Додаток для Python [PDF] - 334 kB

Лабораторна робота № 2  Структура Pascal та VBA програм. Ввід-вивід даних. Лінійні обчислення математичних формул.[PDF] - 289 kB
Додаток для Python [PDF] - 706 kB

Лабораторна робота № 3  Типи даних. Сумісність та перетворення типів.[PDF] - 223 kB
Завдання [PDF] - 330 kB
Додаток для Python
[PDF] - 157 kB

Лабораторна робота № 4  Регулярні типи даних. Використання циклів.[PDF] - 226 kB
Додаток для Python [PDF] - 187 kB

Лабораторна робота № 5  Умовний оператор. Розгалуження програми. Операції над змінними типу Boolean.[PDF] - 207 kB

Лабораторна робота № 6  Процедури та функції користувача.[PDF] - 182 kB

Лабораторна робота № 7  Розробка програми для побудови графіка функції.[PDF] - 165 kB

Додатки для самоконтролю [PDF] - 128 kB

Селектор завдань розрахункової роботи

Список задач розрахункової роботи


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men