Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Студент кафедри ВТМтаПМ гр. ФН-81нм Кушнір Владислав Володимирович отримав диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Металургія», м. Дніпро, 28 березня 2019 р.

Air Jordan XXXI 31 Shoes

Тема наукової роботи: «Високоентропійні AlCoFeCrVNi та AlCoFeCrVТi сплави, отримані методом механічного легування та спікання», науковий керівник роботи д.т.н., проф. Юркова О.І.

Конкурсна робота Кушніра В.В. присвячена встановленню особливостей формування структури, фазового складу та механічних властивостей високоентропійних AlCoFeCrVNi та AlCoFeCrVTi сплавів під час механічного легування та наступного спікання.

Багатокомпонентні високоентропійні сплави (ВЕС) належать до новітнього класу металевих композиційних матеріалів та виявляють унікальне поєднання високої міцності, корозійної тривкості, радіаційної стійкості, тощо, що відкриває перспективи для їх потенційного використання в умовах підвищених температур, ударних, динамічних навантажень, тертя, та інших екстремальних експлуатаційних умовах, наприклад, в якості компонентів наступного покоління ядерних реакторів, в реакторах-перетворювачах для аерокосмічної галузі та захисних спорудах, які знаходяться під високим рівнем радіоактивного опромінення і, особливо, в умовах високих температур.

Методами рентгеноструктурного аналізу, скануючої електронної мікроскопії та мікромеханічних випробувань встановлено, що після механічного легування та спікання під тиском високоентропійні AlCoFeCrVNi та AlCoFeCrVTi сплави набувають високих значень характеристик міцності (мікротвердість HV= 11,7 ГПа та 14,7 ГПа, умовна границя плинності 3,35 ГПа та 3,9 ГПа, відповідно) завдяки ефекту твердорозчинного зміцнення, сильного спотворення кристалічної ґратки та дисперсійному зміцненню частинками WC (які вносяться у сплав в результаті намелу під час механічного легування). Високий тиск та порівняно низька температура (800 °С) процесу спікання сприяють збереженню в компактних зразках наноструктурного стану, сформованого під час механічного легування, що сприяє підвищенню характеристик міцності сплавів, які придатні працювати в жорстких умовах експлуатації.