Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедрою

Air Jordan

Закінчив денне відділення механіко-технологічного факультету Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Металознавство і термообробка металів» спеціалізація «Порошкова металургія». У 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Працює на кафедрі з 1973 року. Починав старшим науковим співробітником. З 1985 року розпочав викладацьку діяльність на посаді ассистента. З 1990 року працює на посаді доцента. У 1992 році отримав звання доцента. І.І.Білик читає такі курси лекцій:

Технологія нанесення та властивості покриттів;

Теорія процесів формування напилених покриттів;

Технологія і обладнання напилених покриттів;

Технологія захистно-декоративних покриттів;

(для очної і заочної форми навчання), веде по цих курсах лабораторні та практичні заняття. Білик І.І. керує курсовим та дипломним проектуванням, а також практикою студентів. Виконує на кафедрі обов’язки зас. Зав кафедрою та члена Ради факультету. Має 30 наукових статей та 6 патентів, 7 авторських свідотств на винаходи та 12 методичних вказівок. Працює в науковому напрямку “Зносостійкі покриття на основі нітриду титану”

тел. 406-8217

e-mail:


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men