Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за ОП «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів»

Освітні копоненти за РНП

Назви вибіркових дисциплін

 Освітня компонента 1 Електронно-зондові методи аналізу речовин та матеріалів
  Мікроскопія і адсорбційний аналіз наносистем
   
 Освітня компонента 2 Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів
  Дифракційні методи дослідження наноматеріалів (Рентгенівський аналіз наноматеріалів)
   
  Освітня компонента 3 Надтверді матеріали та тверді сплави 
  Порошкові та композиційні матеріали для медицини 
   
  Освітня компонента 4 Фізика і хімія наносистем 
  Дисперсні системи і поверхневі явища (Фізика і хімія дисперсних систем) 
   
  Освітня компонента 5 Теорія і технологія нанопокриттів 
  Фрактодіагностика руйнування матеріалів 

 

Список вибіркових навчальних дисциплін з описами для магістерського рівня вищої освіти [pdf]