Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Лабораторія фізико-хімічних основ порошкової металургії є однією з основних для вивчення студентами спеціальних дисциплін.

В лабораторії розміщено обладнання та прилади для вивчення процесів отримання порошків металів та сплавів, вивчення власти-востей порошків, вивчення процесів консолідації порошкових ма-теріалів та приготування зразків для дослідження їх мікрострукту-ри та інших властивостей.

Це гідравлічні преси, печі для спікання порошкових виробів у середовищі різноманітних газів та на повітрі. Установки для отримання порошків відновленням оксидів та солей металів, електро-хімічними методами.


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men