Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Академічна група ФН-01мп

Група в telegram

Староста: 

e-mail: 

Куратор: Биба Євген Георгійович

e-mail:

моб. 95 273 75 86 


Дисципліни осіннього сесместру

Сталий інноваційний розвиток   доц. Бендюг В.І. 
Практикум з іншомовного професійного спілкування   ст.викл. Леонова О.М.
Вибір і комп'ютерний дизайн матеріалів   доц. Степанов О.В.
Інтелектуальна власність та патентознавство 1   ст. викл. Дмитренко В.В.
Інтелектуальна властність та патентознавство 2   доц. Юрчишин О.Я.
Фазові рівноваги та фазові перетворення   проф. Мазур В.І.
Фізика міцності і руйнування   проф. Котречко С.О.
Інженерне матеріалознавство   доц. Троснікова І.Ю.
Наукова робота за тематикою магістерської дисертації   доц. Троснікова І.Ю.