Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 д.т.н., професор, заступник декана інженерно-фізичного факультету з наукової роботи

Працює в КПІ з 1985 р. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію, в 2006 р. присвоєне звання старшого наукового співробітника,  в 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему “Формування наноструктури та механічних властивостей в a-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям ” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Напрям наукових досліджень – створення ультрадрібнодисперсних, в т.ч. нанокристалічних станів в металевих матеріалах в умовах високоенергетичної механічної дії шляхом інтенсивної пластичної деформації (ІПД) в газових середовищах; вплив структурного стану на особливості дифузії, фазових перетворень та механічні властивості матеріалів, а також інформаційно-діагностичне забезпечення надійності і довговічності цих матеріалів в реальних умовах експлуатації під навантаженням.

Автор понад 100 наукових праць.

Читає курси лекцій «Неметалеві матеріали»; «Хімія та фізика дисперсних систем»; «Фізичні та структурні методи дослідження металів», керує курсовими, дипломними та магістерськими науково-дослідними роботами.

В співавторстві з колегами з НАН України підготувала до друку перший україномовний навчальний посібник «Спінені та високопористі матеріали з комірковою структурою» та навчальний посібник «Теоретичні основи і методи визначення механічних властивостей матеріалів та покриттів при індентуванні на макро- та мікрорівнях», які плануються до видання у 2010 р.

intellect.compnano.kpi.ua/profile/yoi14

e-mail:


Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men