Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Бєсов
Владислав Олегович
Vladyslav Biesov
наук. керівн.
проф. Рагуля А.В.

 

Синтез та іскро-плазмове спікання нанодисперсного порошку шпінелі MgAl2O4
Synthesis and spark-plasma sintering of nano-disperse powder of MgAl2O4 spinel
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Вітряк
Тарас Віталійович
Taras Vitriak
наук. керівн.
проф. Юркова О.І.

 

Вплив вмісту бору на структуру та механічні властивості високоентропійних Al,Ni,Co,Fe,Cr,TiBх покриттів
Influence of Boron Content on the Structure and Mechanical Properties of High-entropy Al,Ni,Co,Fe,Cr,Tibх Coatings
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Козаченко
Наталія Анатоліївна
Nataliia Kozachenko
наук. керівн.
ст. викл. Троснікова І.Ю.

 

Вплив дисперсності порошку евтектичного сплаву LaB6 – TiB2 на фізикомеханічні властивості композиту Cu-(LaB6-TiB2)
Influence of Powder Dispersion of LaB6–TiB2 Eutectic Alloy on Physicomechanical Properties of Cu-LaB6-TiB2) Composite
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Козловець
Єгор Олександрович
Yehor Kozlovets
наук. керівн.
асист. Солодкий Є.В.

 

Структура та властивості композиту В4С-ZrB2 отриманого методоміскроплазмового спікання
Structure and Properties of В4С-ZrB2 Composite Fabricated by Spark Plasma Sintering
Реферат
Abstract
Vortrag
Висновки
Conclusion
Abschluss
Презентація
Крайник
Марина Михайлівна
Maryna Krainyk
наук. керівн.
проф. Мазур В.І.

 

Структура та фазовий склад сплавів системи Ti-Si-Al близько евтетичного складу
Structure and Phase Composition of Alloys of the Ti-Si-Al System Near the Eutectic Composition
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Кужель
Олег Ігорович
Oleh Kuzhel
наук. керівн.
проф. Туркевич В.З.

 

Просочення мікропорошків В4С розплавом кремнію в умовах високих тисків і температур
Infiltration of B4C Micropowders by the Silicon Melt in High Pressure and Temperature Conditions
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Куц
Олексій Олегович
Oleksii Kuts
наук. керівн.
доц. Кисла Г.П.

 

Вплив металізації на фізико-механічні властивості армованої кераміки
The Influence of Metallization on the Physical and Mechanical Properties of Reinforced Ceramics
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Нечепельська
Руслана Валентинівна
Ruslana Nechepelska
наук. керівн.
доц. Биба Є.Г.

 

Вплив термічних режимів гартування чавуну на процес формування оксидного шару
Influence of Thermal Modes of Quenching of Cast Iron on the Formation of Oxide Layer
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Нещерет
Михайло Андрійович
Mykhailo Neshcheret
наук. керівн.
асист. Солодкий Є.В.

 

Формування структури, фазового складу та властивостей армованої кераміки системи В-С-Si отриманої просочуванням розплавом кремнію
Formation of Structure, Phase Composition and Properties of Reinforced Ceramics of the В-С-Si System Fabricated By Infiltration With Silicon Melt
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Ремеслова
Оксана Сергіївна
Oksana Remeslova
наук. керівн.
доц. Білик І.І.

 

Отримання, властивості та структура покриттів Ti-Zr-N
Fabrication, Properties and Structure of Ti-Zr-N Coatings
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Ошовська
Анастасія Юріївна
Anastasiia Oshovska
наук. керівн.
проф. Туркевич В.З.

 

Твердофазне спікання полікристалічних матеріалів на основі кубічного нітриду бору
Solid-Phase Sintering of Polycrystalline Materials Based on Cubic Boron Nitride
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Харченко
Вадим Федорович
Vadym Kharchenko
наук. керівн.
проф. Бондаренко В.П.

 

Вплив вмісту Со в твердих сплавах ВК на критичний коефіцієнт усадки під дією одноосного тиску
Effect of Co Content in WC Hard Alloys on the Critical Coefficient of Shrinkage Under the Action of Uniaxial Pressure
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Холодов
Владислав Едуардович
Vladyslav Kholodov
наук. керівн.
асист. Солодкий Є.В.

 

Структура та властивості метало-матричного композиту (B4C-TiB2) – Ті отриманого методом іскроплазмового спікання
Structure and Properties of Metal Matrix (B4C-Tib2) – Ті Composite Fabricated by Spark Plasma Sintering
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Баліцький
Олександр Миколайович
Oleksandr Balitskyi
наук. керівн.
доц. Кисла Г.П.

 

Уточнення координат евтектики в квазібінарних системах ZrO2-МеB2
Correlation of Eutectic Coordinates in Quasibinary Zro2-Meb2 Systems
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Бондар
Володимир Миколайович
Volodymyr Bodnar
наук. керівн.
доц. Кисла Г.П.

 

Композиційні матеріали на основі Al та його сплавів
Composite Materials Based on Al and Its Alloys
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Горюшкін
Нікіта Ігорович
Nikita Horiushkin
наук. керівн.
доц. Мініцький А.В.

 

Вплив технологічних параметрів гарячої ковки на структуру та властивості порошкових матеріалів Fe-C
Influence of Technological Parameters of Hot Forging on the Structure and Properties of Fe-C Powder Materials
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Диба
Денис Андрійович
Denys Dyba
наук. керівн.
доц. Карасевська О.П.

 

Механічні властивості ?-сплавів титану, отриманих методом литва та порошкової металургії
Mechanical Properties of ?-Titanium Alloys Fabricated by Casting and Powder Metallurgy
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Ельканов
Руслан Шамілійович
Ruslan Elkanov
наук. керівн.
проф. Лобода П.І.

 

Вплив кінетичних параметрів процесів кристалізації та термообробки на структуру і властивості композиту ТіТіВ
Influence of Kinetic Parameters of Crystallization and Heat Treatment Processes on Structure and Properties of Ti-TiB Composite
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Курасова
Маргарита Олександрівна
Marharyta Kurasova
наук. керівн.
проф. Юркова О.І.

 

Вплив ванадію на структуру та механічні властивості високоентропійних AlNiFeCoCrTiVx покриттів
The Influence of Vanadium on the Structure and Mechanical Properties of High-Entropy AlNiFeCoCrTiVx Coatings
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Пилявська
Євгенія Олександрівна
Yevheniia Pyliavska
наук. керівн.
доц. Мініцький А.В.

 

Вплив хіміко-термічної обробки на структуру та властивості порошкових магніто-м’яких матеріалів на основі заліза
Influence of Thermochemical Treatment on the Structure and Properties of IronBased Powder Magnetic-Soft Materials
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Роїв
Микола Любомирович
Mykola Roiv
наук. керівн.
асист. Романенко Ю.М.

 

Структура та властивості композиційних покриттів на основі гранул, отриманих подрібненням відходів твердих сплавів
Structure and Properties of Composite Coatings Based on Granules Obtained by Grinding of Hard Alloy Wastes
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Стукачов
Данило Юрійович
Danylo Stukachov
наук. керівн.
ст.викл. Троснікова І.Ю.

 

Вплив кінетичних параметрів спікання на фізико-механічні властивості міді
Influence of Kinetic Parameters of Sintering on the Physical and Mechanical Properties of Copper
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Тарасенко
Олександр Олексійович
Oleksandr Tarasenko
наук. керівн.
проф. Мазур В.І.

 

Структура та фазовий склад сплавів системи Ti-Si-Al з гама інтерметалідом
Structure and Phase Composition of Alloys of Ti-Si-Al System With Gamma Intermetallic
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Футрук
Андрій Олегович
Andrii Futruk
наук. керівн.
проф. Рагуля А.В.

 

Формування та характеризація керамічних плівок на основі нанопорошку BaTiO3
Formation and Characterization of Ceramic Films Based on BaTiO3 Nanopowders
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Хващевський
Максим Олександрович
Maksym Khvashchevskyi
наук. керівн.
проф. Степанчук А.М.

 

Закономірності отримання композиційних матеріалів триботехнічного призначення на основі алюмінію та його сплавів
The Regularities of Obtaining of Composite Materials for Tribological Purposes on the Basis of Aluminum and Its Alloys
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Плюскач
Сергій Григорович
Serhii Pliuskach
наук. керівн.
ст.викл. Рудонький С.О.

 

Виробництво по виготовленню БНП для чорнової обробки сталі
Production for the Fabrication of BNP for Rough Steel Processing
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація

Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men