Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Боровик
Максим Володимирович
наук. керівн.
ст.викл. Троснікова І.Ю.

 

Виробництво інструменту для волочіння металів та сплавів.
Production of Tools for Drawing of Metals and Alloys
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Василина
Дмитро Петрович
наук. керівн.
проф. Мазур В.І.

 

Закономірності структуроутворення сплавів системи Al-W.
Regularities of structure formation of Al-W alloys.
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Загоровський
Владислав Сергійович
наук. керівн.
проф. Рагуля А.В.

 

Особливості реакційного спікання в системі HfN – HfB2.
Features of reactive sintering in the HfN-HfB2 system.
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Калинюк
Сергій Сергійович
наук. керівн.
проф. Бондаренко В.П.

 

Особливості формування мікроструктури твердих сплавів на стадії твердофазного та рідкофазного спікання
Features of microstructure formation of hard alloys at the stage of solid-phase and liquid-phase sintering.
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Козачук
Анатолій Юрійович
наук. керівн.
доц. Карасевська О.П.

 

Формування структури в об'ємних та порошкових композитах LaB6-TiB2
Structure Formation in Bulk and Powder LaB6-TiB2 Composites
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Кузнєцов
Микола Миколайович
наук. керівн.
доц. Білик І.І.

 

Формування структури нітридних покриттів на твердих сплавах
Structure Formation of Nitride Coatings on Hard Alloys
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Кульбацький
Святослав Михайлович
наук. керівн.
проф. Васильєв О.Д.

 

Формування структури та механічні властивості твердого електроліту 1Ce10ScSZ.
Structure formation and mechanical properties of solid 1Ce10ScSZ electrolyte
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Перепелиця
Максим Олександрович
наук. керівн.
ст.викл. Руденький С.О.

 

Вплив вмісту оксиду алюмінію на формування структури та властивості кераміки SiO2-Al2O3-Li2O-TiO2
Influence of the Aluminum Oxide Content on the Structure Formation and Properties of SiO2-Al2O3-Li2O-TiO2 Ceramics
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Петрина
Владислав Олегович
наук. керівн.
проф. Васильєв О.Д.

 

Вплив температури спікання на властивості електролітів паливної комірки.
Influence of Sintering Temperature on the Properties of Fuel-Cell Electrolytes
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Пещерін
Віктор Андрійович
наук. керівн.
проф. Лобода П.І.

 

Вплив металізації на фізико-механічні властивості армованої кераміки
The Influence of Metallization on the Physical and Mechanical Properties of Reinforced Ceramics
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Чабан
Андрій Сергійович
наук. керівн.
асист. Биба Є.Г.

 

Одержання та властивості композиційних матеріалів системи TiAl-TiB2
Production and Properties of Composite Materials of the TiAl-TiB2 System
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Шолом
Євгеній Олександрович
наук. керівн.
доц. Мініцький А.В.

 

Вплив технологічних параметрів на структуру та властивості важких сплавів
Influence of technological parameters on the structure and properties of heavy alloys
Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація


Заочна форма навчання
Гасанова
Вікторія Анверівна
наук. керівн.
проф. Лобода П.І.

 

Структура та властивості спрямовано-закристалізованого евтектичного сплаву системи Mo-Si-B Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Голубчик
Віктор Сергійович
наук. керівн.
доц. Білик І.І.

 

Виробництво ріжучого інструменту для обробки нержавіючих сталей Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Комендант
Андрій Олександрович
наук. керівн.
ст.викл. Руденький С.О.

 

Виробництво твердосплавного ріжучого інструменту Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Несвідомін
Олександр Павлович
наук. керівн.
асист. Ківенко І.Г.

 

Виробництво оксикарбідної ріжучої кераміки. Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Шкляренко
Олексій Олександрович
наук. керівн.
доц. Бірюкович Л.О.

 

Виробництво виробів фрикційного призначення для роботи в умовах сухого тертя. Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація
Фомічова
Олена Павлівна
наук. керівн.
доц. Бірюкович Л.О.

 

Виробництво виробів антифрикційного призначення для роботи в присутності рідкого мастила. Реферат
Abstract
Висновки
Conclusion
Презентація

Human Hair Extensions hair extensions for men paula young wigs cheap human hair wigs wigs for white women best human hair extensions Wigs for black women short wigs for black women Wigs for women
hair extensions for men women's wigs human hair wigs real hair wig wig types christie brinkley hair extensions cap wigs wigs for men lacefront wigs best wigs ken paves wigs hair extensions for men