Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Мазур Владислав Іустинович

Доктор техн. наук. Професор. Заслужений діяч науки і техніки України. 

NIKE AIR MAX

 

Основні напрямки наукової діяльності: Фазові рівноваги і фазові перетворення в термодинамічних системах з мікрогетерогенною рідкою фазою.

Оприлюднив більш, ніж 200 наукових праць 

Підготував учбові програми і читає лекційні курси: «Металознавство», «Матеріалознавство», «Електронна мікроскопія», «Кристалографія», «Фізика твердого тіла», «Фізика конденсованого стану», «Перспективні напрямки в матеріалознавстві», «Електронно-зондові методи дослідження», «Фазові рівноваги і кінетика фазових перетворень». 

Контакти:

e.mail: